Zwroty | japoński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

null
ゼロ
Liczba
eins
Liczba
zwei
Liczba
drei
Liczba
vier
Liczba
fünf
Liczba
sechs
Liczba
sieben
Liczba
acht
Liczba
neun
Liczba
zehn
Liczba
elf
十一
Liczba
zwölf
十二
Liczba
dreizehn
十三
Liczba
vierzehn
十四
Liczba
fünfzehn
十五
Liczba
sechzehn
十六
Liczba
siebzehn
十七
Liczba
achtzehn
十八
Liczba
neunzehn
十九
Liczba
zwanzig
二十
Liczba
dreißig
三十
Liczba
vierzig
四十
Liczba
fünfzig
五十
Liczba
sechzig
六十
Liczba
siebzig
七十
Liczba
achtzig
八十
Liczba
neunzig
九十
Liczba
hundert
Liczba
Million
Liczba
Milliarde
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Nehmen Sie ___?
___は受け入れていますか?
Pytanie o rodzaje płatności
... Kreditkarte?
...クレジットカード?
forma płatności
... EC-Karte?
...デビットカード?
forma płatności
... Bargeld?
...現金?
forma płatności
... Schecks?
...チェック?
forma płatności
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
お金を両替したいです
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
パスワードを入力してください
Wpisywanie kodu PIN
Geld abheben
お金を引き出す
Wypłata gotówki
Bestätigen
承認
Potwierdzenie czynności
Abbrechen
キャンセル
Anulowanie czynności
Betrag auswählen
金額を選択する
Wybór kwoty pieniędzy
Benötigen Sie eine Quittung?
レシートは必要ですか?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty