Zwroty | hiszpański - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

null
cero
Liczba
eins
uno
Liczba
zwei
dos
Liczba
drei
tres
Liczba
vier
cuatro
Liczba
fünf
cinco
Liczba
sechs
seis
Liczba
sieben
siete
Liczba
acht
ocho
Liczba
neun
nueve
Liczba
zehn
diez
Liczba
elf
once
Liczba
zwölf
doce
Liczba
dreizehn
trece
Liczba
vierzehn
catorce
Liczba
fünfzehn
quince
Liczba
sechzehn
dieciseis
Liczba
siebzehn
diecisiete
Liczba
achtzehn
dieciocho
Liczba
neunzehn
diecinueve
Liczba
zwanzig
veinte
Liczba
dreißig
treinta
Liczba
vierzig
cuarenta
Liczba
fünfzig
cincuenta
Liczba
sechzig
sesenta
Liczba
siebzig
setenta
Liczba
achtzig
ochenta
Liczba
neunzig
noventa
Liczba
hundert
cien
Liczba
Million
millón
Liczba
Milliarde
billón
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Nehmen Sie ___?
¿Aceptan _____?
Pytanie o rodzaje płatności
... Kreditkarte?
... tarjetas de crédito?
forma płatności
... EC-Karte?
...tarjetas de débito?
forma płatności
... Bargeld?
...efectivo?
forma płatności
... Schecks?
... cheques?
forma płatności
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
Introduzca el código PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Geld abheben
Retirar dinero
Wypłata gotówki
Bestätigen
Confirmar
Potwierdzenie czynności
Abbrechen
Cancelar
Anulowanie czynności
Betrag auswählen
Seleccionar cantidad
Wybór kwoty pieniędzy
Benötigen Sie eine Quittung?
¿Desea imprimir el recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty