Zwroty | hindi - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

null
Liczba
eins
Liczba
zwei
Liczba
drei
Liczba
vier
Liczba
fünf
Liczba
sechs
Liczba
sieben
Liczba
acht
Liczba
neun
Liczba
zehn
Liczba
elf
Liczba
zwölf
Liczba
dreizehn
Liczba
vierzehn
Liczba
fünfzehn
Liczba
sechzehn
Liczba
siebzehn
Liczba
achtzehn
Liczba
neunzehn
Liczba
zwanzig
Liczba
dreißig
Liczba
vierzig
Liczba
fünfzig
Liczba
sechzig
Liczba
siebzig
Liczba
achtzig
Liczba
neunzig
Liczba
hundert
Liczba
Million
Liczba
Milliarde
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Nehmen Sie ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... Kreditkarte?
forma płatności
... EC-Karte?
forma płatności
... Bargeld?
forma płatności
... Schecks?
forma płatności
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
Wpisywanie kodu PIN
Geld abheben
Wypłata gotówki
Bestätigen
Potwierdzenie czynności
Abbrechen
Anulowanie czynności
Betrag auswählen
Wybór kwoty pieniędzy
Benötigen Sie eine Quittung?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty