Zwroty | czeski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

null
nula
Liczba
eins
jedna
Liczba
zwei
dva
Liczba
drei
tři
Liczba
vier
čtyři
Liczba
fünf
pět
Liczba
sechs
šest
Liczba
sieben
sedm
Liczba
acht
osm
Liczba
neun
devět
Liczba
zehn
deset
Liczba
elf
jedenáct
Liczba
zwölf
dvanáct
Liczba
dreizehn
třináct
Liczba
vierzehn
čtrnáct
Liczba
fünfzehn
patnáct
Liczba
sechzehn
šestnáct
Liczba
siebzehn
sedmnáct
Liczba
achtzehn
osmnáct
Liczba
neunzehn
devatenáct
Liczba
zwanzig
dvacet
Liczba
dreißig
třicet
Liczba
vierzig
čtyřicet
Liczba
fünfzig
padesát
Liczba
sechzig
šedesát
Liczba
siebzig
sedmdesát
Liczba
achtzig
osmdesát
Liczba
neunzig
devadesát
Liczba
hundert
sto
Liczba
Million
milión
Liczba
Milliarde
miliarda
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Nehmen Sie ___?
Přijímáte ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... Kreditkarte?
... kreditní karty?
forma płatności
... EC-Karte?
... debetní karty?
forma płatności
... Bargeld?
... hotovost?
forma płatności
... Schecks?
... šeky?
forma płatności
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
Zadejte Váš PIN kód.
Wpisywanie kodu PIN
Geld abheben
Vybrat peníze
Wypłata gotówki
Bestätigen
Potvrdit
Potwierdzenie czynności
Abbrechen
Zrušit
Anulowanie czynności
Betrag auswählen
Vybrat částku
Wybór kwoty pieniędzy
Benötigen Sie eine Quittung?
Chcete účtenku?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty