Zwroty | portugalski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

nul
zero
Liczba
één
um
Liczba
twee
dois
Liczba
drie
três
Liczba
vier
quatro
Liczba
vijf
cinco
Liczba
zes
seis
Liczba
zeven
sete
Liczba
acht
oito
Liczba
negen
nove
Liczba
tien
dez
Liczba
elf
onze
Liczba
twaalf
doze
Liczba
dertien
treze
Liczba
veertien
quatorze
Liczba
vijftien
quinze
Liczba
zestien
dezesseis
Liczba
zeventien
dezessete
Liczba
achttien
dezoito
Liczba
negentien
dezenove
Liczba
twintig
vinte
Liczba
dertig
trinta
Liczba
veertig
quarenta
Liczba
vijftig
cinquenta
Liczba
zestig
sessenta
Liczba
zeventig
setenta
Liczba
tachtig
oitenta
Liczba
negentig
noventa
Liczba
honderd
cem
Liczba
miljoen
milhão/milhões
Liczba
biljoen
bilhão/bilhões
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Neemt u ___ aan?
Você aceita ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... creditcards?
... cartões de crédito?
forma płatności
... debitcards?
... cartões de débito?
forma płatności
... contant?
... dinheiro em espécie?
forma płatności
... cheques?
... cheque?
forma płatności
Ik wil graag wat geld wisselen.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Toets uw pincode in.
Digite sua senha.
Wpisywanie kodu PIN
Geld opnemen
Sacar dinheiro
Wypłata gotówki
Bevestigen
Confirmar
Potwierdzenie czynności
Annuleren
Cancelar
Anulowanie czynności
Bedrag kiezen
Selecionar quantia
Wybór kwoty pieniędzy
Wilt u een bon?
Você quer o recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty