Zwroty | niemiecki - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

nul
null
Liczba
één
eins
Liczba
twee
zwei
Liczba
drie
drei
Liczba
vier
vier
Liczba
vijf
fünf
Liczba
zes
sechs
Liczba
zeven
sieben
Liczba
acht
acht
Liczba
negen
neun
Liczba
tien
zehn
Liczba
elf
elf
Liczba
twaalf
zwölf
Liczba
dertien
dreizehn
Liczba
veertien
vierzehn
Liczba
vijftien
fünfzehn
Liczba
zestien
sechzehn
Liczba
zeventien
siebzehn
Liczba
achttien
achtzehn
Liczba
negentien
neunzehn
Liczba
twintig
zwanzig
Liczba
dertig
dreißig
Liczba
veertig
vierzig
Liczba
vijftig
fünfzig
Liczba
zestig
sechzig
Liczba
zeventig
siebzig
Liczba
tachtig
achtzig
Liczba
negentig
neunzig
Liczba
honderd
hundert
Liczba
miljoen
Million
Liczba
biljoen
Milliarde
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Neemt u ___ aan?
Nehmen Sie ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... creditcards?
... Kreditkarte?
forma płatności
... debitcards?
... EC-Karte?
forma płatności
... contant?
... Bargeld?
forma płatności
... cheques?
... Schecks?
forma płatności
Ik wil graag wat geld wisselen.
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Toets uw pincode in.
Geben Sie Ihren Pin ein.
Wpisywanie kodu PIN
Geld opnemen
Geld abheben
Wypłata gotówki
Bevestigen
Bestätigen
Potwierdzenie czynności
Annuleren
Abbrechen
Anulowanie czynności
Bedrag kiezen
Betrag auswählen
Wybór kwoty pieniędzy
Wilt u een bon?
Benötigen Sie eine Quittung?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty