Zwroty | włoski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

ゼロ
zero
Liczba
uno
Liczba
due
Liczba
tre
Liczba
quattro
Liczba
cinque
Liczba
sei
Liczba
sette
Liczba
otto
Liczba
nove
Liczba
dieci
Liczba
十一
undici
Liczba
十二
dodici
Liczba
十三
tredici
Liczba
十四
quattordici
Liczba
十五
quindici
Liczba
十六
sedici
Liczba
十七
diciassette
Liczba
十八
diciotto
Liczba
十九
diciannove
Liczba
二十
venti
Liczba
三十
trenta
Liczba
四十
quaranta
Liczba
五十
cinquanta
Liczba
六十
sessanta
Liczba
七十
settanta
Liczba
八十
ottanta
Liczba
九十
novanta
Liczba
cento
Liczba
milione
Liczba
miliardo
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

___は受け入れていますか?
Accettate ___?
Pytanie o rodzaje płatności
...クレジットカード?
... carte di credito?
forma płatności
...デビットカード?
... carte di addebito?
forma płatności
...現金?
... contante?
forma płatności
...チェック?
... assegni?
forma płatności
お金を両替したいです
Vorrei cambiare del denaro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

パスワードを入力してください
Inserisci il codice PIN.
Wpisywanie kodu PIN
お金を引き出す
Preleva denaro
Wypłata gotówki
承認
Conferma
Potwierdzenie czynności
キャンセル
Cancella
Anulowanie czynności
金額を選択する
Seleziona importo
Wybór kwoty pieniędzy
レシートは必要ですか?
Vuoi la ricevuta?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty