Zwroty | tajski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

ゼロ
ศูนย์ (soon)
Liczba
หนึ่ง (neung)
Liczba
สอง (song)
Liczba
สาม (sarm)
Liczba
สี่ (see)
Liczba
ห้า (ha)
Liczba
หก (hok)
Liczba
เจ็ด (jed)
Liczba
แปด (pad)
Liczba
เก้า (kao)
Liczba
สิบ (sib)
Liczba
十一
สิบเอ็ด (sib-ed)
Liczba
十二
สิบสอง (sib-song)
Liczba
十三
สิบสาม (sib-sarm)
Liczba
十四
สิบสี่ (sib-see)
Liczba
十五
สิบห้า (sib-ha)
Liczba
十六
สิบหก (sib-hok)
Liczba
十七
สิบเจ็ด(sib-jed)
Liczba
十八
สิบแปด(sib-pad)
Liczba
十九
สิบเก้า(sib-kao)
Liczba
二十
ยี่สิบ (yee-sib)
Liczba
三十
สามสิบ (sarm-sib)
Liczba
四十
สี่สิบ (see-sib)
Liczba
五十
ห้าสิบ (ha-sib)
Liczba
六十
หกสิบ (hok-sib)
Liczba
七十
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Liczba
八十
แปดสิบ (pad-sib)
Liczba
九十
เก้าสิบ (kao-sib)
Liczba
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Liczba
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Liczba
พันล้าน (pun-larn)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

___は受け入れていますか?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Pytanie o rodzaje płatności
...クレジットカード?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
forma płatności
...デビットカード?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
forma płatności
...現金?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
forma płatności
...チェック?
...เช็ค? (checks)
forma płatności
お金を両替したいです
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

パスワードを入力してください
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Wpisywanie kodu PIN
お金を引き出す
การถอนตังค์
Wypłata gotówki
承認
ตกลง (tok-long)
Potwierdzenie czynności
キャンセル
ยกเลิก (yok-lerk)
Anulowanie czynności
金額を選択する
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Wybór kwoty pieniędzy
レシートは必要ですか?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty