Zwroty | portugalski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

ゼロ
zero
Liczba
um
Liczba
dois
Liczba
três
Liczba
quatro
Liczba
cinco
Liczba
seis
Liczba
sete
Liczba
oito
Liczba
nove
Liczba
dez
Liczba
十一
onze
Liczba
十二
doze
Liczba
十三
treze
Liczba
十四
quatorze
Liczba
十五
quinze
Liczba
十六
dezesseis
Liczba
十七
dezessete
Liczba
十八
dezoito
Liczba
十九
dezenove
Liczba
二十
vinte
Liczba
三十
trinta
Liczba
四十
quarenta
Liczba
五十
cinquenta
Liczba
六十
sessenta
Liczba
七十
setenta
Liczba
八十
oitenta
Liczba
九十
noventa
Liczba
cem
Liczba
milhão/milhões
Liczba
bilhão/bilhões
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

___は受け入れていますか?
Você aceita ___?
Pytanie o rodzaje płatności
...クレジットカード?
... cartões de crédito?
forma płatności
...デビットカード?
... cartões de débito?
forma płatności
...現金?
... dinheiro em espécie?
forma płatności
...チェック?
... cheque?
forma płatności
お金を両替したいです
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

パスワードを入力してください
Digite sua senha.
Wpisywanie kodu PIN
お金を引き出す
Sacar dinheiro
Wypłata gotówki
承認
Confirmar
Potwierdzenie czynności
キャンセル
Cancelar
Anulowanie czynności
金額を選択する
Selecionar quantia
Wybór kwoty pieniędzy
レシートは必要ですか?
Você quer o recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty