Zwroty | włoski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

cero
zero
Liczba
uno
uno
Liczba
dos
due
Liczba
tres
tre
Liczba
cuatro
quattro
Liczba
cinco
cinque
Liczba
seis
sei
Liczba
siete
sette
Liczba
ocho
otto
Liczba
nueve
nove
Liczba
diez
dieci
Liczba
once
undici
Liczba
doce
dodici
Liczba
trece
tredici
Liczba
catorce
quattordici
Liczba
quince
quindici
Liczba
dieciseis
sedici
Liczba
diecisiete
diciassette
Liczba
dieciocho
diciotto
Liczba
diecinueve
diciannove
Liczba
veinte
venti
Liczba
treinta
trenta
Liczba
cuarenta
quaranta
Liczba
cincuenta
cinquanta
Liczba
sesenta
sessanta
Liczba
setenta
settanta
Liczba
ochenta
ottanta
Liczba
noventa
novanta
Liczba
cien
cento
Liczba
millón
milione
Liczba
billón
miliardo
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

¿Aceptan _____?
Accettate ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... tarjetas de crédito?
... carte di credito?
forma płatności
...tarjetas de débito?
... carte di addebito?
forma płatności
...efectivo?
... contante?
forma płatności
... cheques?
... assegni?
forma płatności
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Vorrei cambiare del denaro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduzca el código PIN.
Inserisci il codice PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retirar dinero
Preleva denaro
Wypłata gotówki
Confirmar
Conferma
Potwierdzenie czynności
Cancelar
Cancella
Anulowanie czynności
Seleccionar cantidad
Seleziona importo
Wybór kwoty pieniędzy
¿Desea imprimir el recibo?
Vuoi la ricevuta?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty