Zwroty | tajski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

cero
ศูนย์ (soon)
Liczba
uno
หนึ่ง (neung)
Liczba
dos
สอง (song)
Liczba
tres
สาม (sarm)
Liczba
cuatro
สี่ (see)
Liczba
cinco
ห้า (ha)
Liczba
seis
หก (hok)
Liczba
siete
เจ็ด (jed)
Liczba
ocho
แปด (pad)
Liczba
nueve
เก้า (kao)
Liczba
diez
สิบ (sib)
Liczba
once
สิบเอ็ด (sib-ed)
Liczba
doce
สิบสอง (sib-song)
Liczba
trece
สิบสาม (sib-sarm)
Liczba
catorce
สิบสี่ (sib-see)
Liczba
quince
สิบห้า (sib-ha)
Liczba
dieciseis
สิบหก (sib-hok)
Liczba
diecisiete
สิบเจ็ด(sib-jed)
Liczba
dieciocho
สิบแปด(sib-pad)
Liczba
diecinueve
สิบเก้า(sib-kao)
Liczba
veinte
ยี่สิบ (yee-sib)
Liczba
treinta
สามสิบ (sarm-sib)
Liczba
cuarenta
สี่สิบ (see-sib)
Liczba
cincuenta
ห้าสิบ (ha-sib)
Liczba
sesenta
หกสิบ (hok-sib)
Liczba
setenta
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Liczba
ochenta
แปดสิบ (pad-sib)
Liczba
noventa
เก้าสิบ (kao-sib)
Liczba
cien
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Liczba
millón
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Liczba
billón
พันล้าน (pun-larn)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

¿Aceptan _____?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Pytanie o rodzaje płatności
... tarjetas de crédito?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
forma płatności
...tarjetas de débito?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
forma płatności
...efectivo?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
forma płatności
... cheques?
...เช็ค? (checks)
forma płatności
Me gustaría cambiar algo de dinero.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduzca el código PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Wpisywanie kodu PIN
Retirar dinero
การถอนตังค์
Wypłata gotówki
Confirmar
ตกลง (tok-long)
Potwierdzenie czynności
Cancelar
ยกเลิก (yok-lerk)
Anulowanie czynności
Seleccionar cantidad
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Wybór kwoty pieniędzy
¿Desea imprimir el recibo?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty