Zwroty | rumuński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

cero
zero
Liczba
uno
unu
Liczba
dos
doi
Liczba
tres
trei
Liczba
cuatro
patru
Liczba
cinco
cinci
Liczba
seis
șase
Liczba
siete
șapte
Liczba
ocho
opt
Liczba
nueve
nouă
Liczba
diez
zece
Liczba
once
unsprezece
Liczba
doce
doisprezece
Liczba
trece
treisprezece
Liczba
catorce
paisprezece
Liczba
quince
cincisprezece
Liczba
dieciseis
șaisprezece
Liczba
diecisiete
șaptesprezece
Liczba
dieciocho
optsprezece
Liczba
diecinueve
nouăsprezece
Liczba
veinte
douăzeci
Liczba
treinta
treizeci
Liczba
cuarenta
patruzeci
Liczba
cincuenta
cincizeci
Liczba
sesenta
șaizeci
Liczba
setenta
șaptezeci
Liczba
ochenta
optzeci
Liczba
noventa
nouăzeci
Liczba
cien
sută
Liczba
millón
milion
Liczba
billón
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

¿Aceptan _____?
Acceptați __ ?
Pytanie o rodzaje płatności
... tarjetas de crédito?
... carduri de credit?
forma płatności
...tarjetas de débito?
... carduri de debit imediat?
forma płatności
...efectivo?
... numerar?
forma płatności
... cheques?
... cecuri?
forma płatności
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Aș dori să schimb niște bani.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduzca el código PIN.
Introduceți codul PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retirar dinero
Retrageți numerar
Wypłata gotówki
Confirmar
Confirmare
Potwierdzenie czynności
Cancelar
Anulează
Anulowanie czynności
Seleccionar cantidad
Alegeți suma
Wybór kwoty pieniędzy
¿Desea imprimir el recibo?
Doriți o chitanță?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty