Zwroty | portugalski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

cero
zero
Liczba
uno
um
Liczba
dos
dois
Liczba
tres
três
Liczba
cuatro
quatro
Liczba
cinco
cinco
Liczba
seis
seis
Liczba
siete
sete
Liczba
ocho
oito
Liczba
nueve
nove
Liczba
diez
dez
Liczba
once
onze
Liczba
doce
doze
Liczba
trece
treze
Liczba
catorce
quatorze
Liczba
quince
quinze
Liczba
dieciseis
dezesseis
Liczba
diecisiete
dezessete
Liczba
dieciocho
dezoito
Liczba
diecinueve
dezenove
Liczba
veinte
vinte
Liczba
treinta
trinta
Liczba
cuarenta
quarenta
Liczba
cincuenta
cinquenta
Liczba
sesenta
sessenta
Liczba
setenta
setenta
Liczba
ochenta
oitenta
Liczba
noventa
noventa
Liczba
cien
cem
Liczba
millón
milhão/milhões
Liczba
billón
bilhão/bilhões
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

¿Aceptan _____?
Você aceita ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... tarjetas de crédito?
... cartões de crédito?
forma płatności
...tarjetas de débito?
... cartões de débito?
forma płatności
...efectivo?
... dinheiro em espécie?
forma płatności
... cheques?
... cheque?
forma płatności
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduzca el código PIN.
Digite sua senha.
Wpisywanie kodu PIN
Retirar dinero
Sacar dinheiro
Wypłata gotówki
Confirmar
Confirmar
Potwierdzenie czynności
Cancelar
Cancelar
Anulowanie czynności
Seleccionar cantidad
Selecionar quantia
Wybór kwoty pieniędzy
¿Desea imprimir el recibo?
Você quer o recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty