Zwroty | niemiecki - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

cero
null
Liczba
uno
eins
Liczba
dos
zwei
Liczba
tres
drei
Liczba
cuatro
vier
Liczba
cinco
fünf
Liczba
seis
sechs
Liczba
siete
sieben
Liczba
ocho
acht
Liczba
nueve
neun
Liczba
diez
zehn
Liczba
once
elf
Liczba
doce
zwölf
Liczba
trece
dreizehn
Liczba
catorce
vierzehn
Liczba
quince
fünfzehn
Liczba
dieciseis
sechzehn
Liczba
diecisiete
siebzehn
Liczba
dieciocho
achtzehn
Liczba
diecinueve
neunzehn
Liczba
veinte
zwanzig
Liczba
treinta
dreißig
Liczba
cuarenta
vierzig
Liczba
cincuenta
fünfzig
Liczba
sesenta
sechzig
Liczba
setenta
siebzig
Liczba
ochenta
achtzig
Liczba
noventa
neunzig
Liczba
cien
hundert
Liczba
millón
Million
Liczba
billón
Milliarde
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

¿Aceptan _____?
Nehmen Sie ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... tarjetas de crédito?
... Kreditkarte?
forma płatności
...tarjetas de débito?
... EC-Karte?
forma płatności
...efectivo?
... Bargeld?
forma płatności
... cheques?
... Schecks?
forma płatności
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduzca el código PIN.
Geben Sie Ihren Pin ein.
Wpisywanie kodu PIN
Retirar dinero
Geld abheben
Wypłata gotówki
Confirmar
Bestätigen
Potwierdzenie czynności
Cancelar
Abbrechen
Anulowanie czynności
Seleccionar cantidad
Betrag auswählen
Wybór kwoty pieniędzy
¿Desea imprimir el recibo?
Benötigen Sie eine Quittung?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty