Zwroty | francuski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

cero
zéro
Liczba
uno
un
Liczba
dos
deux
Liczba
tres
trois
Liczba
cuatro
quatre
Liczba
cinco
cinq
Liczba
seis
six
Liczba
siete
sept
Liczba
ocho
huit
Liczba
nueve
neuf
Liczba
diez
dix
Liczba
once
onze
Liczba
doce
douze
Liczba
trece
treize
Liczba
catorce
quatorze
Liczba
quince
quinze
Liczba
dieciseis
seize
Liczba
diecisiete
dix-sept
Liczba
dieciocho
dix-huit
Liczba
diecinueve
dix-neuf
Liczba
veinte
vingt
Liczba
treinta
trente
Liczba
cuarenta
quarante
Liczba
cincuenta
cinquante
Liczba
sesenta
soixante
Liczba
setenta
soixante-dix
Liczba
ochenta
quatre-vingts
Liczba
noventa
quatre-vingt-dix
Liczba
cien
cent
Liczba
millón
million
Liczba
billón
milliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

¿Aceptan _____?
Acceptez-vous __ ?
Pytanie o rodzaje płatności
... tarjetas de crédito?
... les cartes de crédit ?
forma płatności
...tarjetas de débito?
... les cartes à débit immédiat ?
forma płatności
...efectivo?
... l'espèce ?
forma płatności
... cheques?
... les chèques ?
forma płatności
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Je voudrais échanger de l'argent.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduzca el código PIN.
Composez votre code secret.
Wpisywanie kodu PIN
Retirar dinero
Retrait
Wypłata gotówki
Confirmar
Valider
Potwierdzenie czynności
Cancelar
Annuler
Anulowanie czynności
Seleccionar cantidad
Choisir un montant
Wybór kwoty pieniędzy
¿Desea imprimir el recibo?
Souhaitez-vous un reçu ?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty