Zwroty | chiński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

cero
零(líng)
Liczba
uno
一(yī)
Liczba
dos
二(èr)
Liczba
tres
三(sān)
Liczba
cuatro
四(sì)
Liczba
cinco
五(wǔ)
Liczba
seis
六(liù)
Liczba
siete
七(qī)
Liczba
ocho
八(bā)
Liczba
nueve
九(jiǔ)
Liczba
diez
十(shí)
Liczba
once
十一(shíyī)
Liczba
doce
十二(shí'èr)
Liczba
trece
十三(shísān)
Liczba
catorce
十四(shísì)
Liczba
quince
十五(shíwǔ)
Liczba
dieciseis
十六(shíliù)
Liczba
diecisiete
十七(shíqī)
Liczba
dieciocho
十八(shíbā)
Liczba
diecinueve
十九(shíjiǔ)
Liczba
veinte
二十(èrshí)
Liczba
treinta
三十(sānshí)
Liczba
cuarenta
四十(sìshí)
Liczba
cincuenta
五十(wǔshí)
Liczba
sesenta
六十(liùshí)
Liczba
setenta
七十(qīshí)
Liczba
ochenta
八十(bāshí)
Liczba
noventa
九十(jiǔshí)
Liczba
cien
一百(yībǎi)
Liczba
millón
一百万(yībǎi wàn)
Liczba
billón
十亿(shí yì)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

¿Aceptan _____?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Pytanie o rodzaje płatności
... tarjetas de crédito?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
forma płatności
...tarjetas de débito?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
forma płatności
...efectivo?
…现金?(…xiànjīn?)
forma płatności
... cheques?
…支票?(…zhīpiào?)
forma płatności
Me gustaría cambiar algo de dinero.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduzca el código PIN.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Wpisywanie kodu PIN
Retirar dinero
取款(qǔkuǎn)
Wypłata gotówki
Confirmar
确认(quèrèn)
Potwierdzenie czynności
Cancelar
取消(qǔxiāo)
Anulowanie czynności
Seleccionar cantidad
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Wybór kwoty pieniędzy
¿Desea imprimir el recibo?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty