Zwroty | angielski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

cero
zero
Liczba
uno
one
Liczba
dos
two
Liczba
tres
three
Liczba
cuatro
four
Liczba
cinco
five
Liczba
seis
six
Liczba
siete
seven
Liczba
ocho
eight
Liczba
nueve
nine
Liczba
diez
ten
Liczba
once
eleven
Liczba
doce
twelve
Liczba
trece
thirteen
Liczba
catorce
fourteen
Liczba
quince
fifteen
Liczba
dieciseis
sixteen
Liczba
diecisiete
seventeen
Liczba
dieciocho
eighteen
Liczba
diecinueve
nineteen
Liczba
veinte
twenty
Liczba
treinta
thirty
Liczba
cuarenta
forty
Liczba
cincuenta
fifty
Liczba
sesenta
sixty
Liczba
setenta
seventy
Liczba
ochenta
eighty
Liczba
noventa
ninety
Liczba
cien
hundred
Liczba
millón
million
Liczba
billón
billion
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

¿Aceptan _____?
Do you accept ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... tarjetas de crédito?
... credit cards?
forma płatności
...tarjetas de débito?
... debit cards?
forma płatności
...efectivo?
... cash?
forma płatności
... cheques?
... checks?
forma płatności
Me gustaría cambiar algo de dinero.
I would like to exchange some money.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Introduzca el código PIN.
Enter your PIN code.
Wpisywanie kodu PIN
Retirar dinero
Withdraw money
Wypłata gotówki
Confirmar
Confirm
Potwierdzenie czynności
Cancelar
Cancel
Anulowanie czynności
Seleccionar cantidad
Select amount
Wybór kwoty pieniędzy
¿Desea imprimir el recibo?
Do you want a receipt?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty