Zwroty | włoski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zéro
zero
Liczba
un
uno
Liczba
deux
due
Liczba
trois
tre
Liczba
quatre
quattro
Liczba
cinq
cinque
Liczba
six
sei
Liczba
sept
sette
Liczba
huit
otto
Liczba
neuf
nove
Liczba
dix
dieci
Liczba
onze
undici
Liczba
douze
dodici
Liczba
treize
tredici
Liczba
quatorze
quattordici
Liczba
quinze
quindici
Liczba
seize
sedici
Liczba
dix-sept
diciassette
Liczba
dix-huit
diciotto
Liczba
dix-neuf
diciannove
Liczba
vingt
venti
Liczba
trente
trenta
Liczba
quarante
quaranta
Liczba
cinquante
cinquanta
Liczba
soixante
sessanta
Liczba
soixante-dix
settanta
Liczba
quatre-vingts
ottanta
Liczba
quatre-vingt-dix
novanta
Liczba
cent
cento
Liczba
million
milione
Liczba
milliard
miliardo
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptez-vous __ ?
Accettate ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... les cartes de crédit ?
... carte di credito?
forma płatności
... les cartes à débit immédiat ?
... carte di addebito?
forma płatności
... l'espèce ?
... contante?
forma płatności
... les chèques ?
... assegni?
forma płatności
Je voudrais échanger de l'argent.
Vorrei cambiare del denaro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Composez votre code secret.
Inserisci il codice PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retrait
Preleva denaro
Wypłata gotówki
Valider
Conferma
Potwierdzenie czynności
Annuler
Cancella
Anulowanie czynności
Choisir un montant
Seleziona importo
Wybór kwoty pieniędzy
Souhaitez-vous un reçu ?
Vuoi la ricevuta?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty