Zwroty | tajski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zéro
ศูนย์ (soon)
Liczba
un
หนึ่ง (neung)
Liczba
deux
สอง (song)
Liczba
trois
สาม (sarm)
Liczba
quatre
สี่ (see)
Liczba
cinq
ห้า (ha)
Liczba
six
หก (hok)
Liczba
sept
เจ็ด (jed)
Liczba
huit
แปด (pad)
Liczba
neuf
เก้า (kao)
Liczba
dix
สิบ (sib)
Liczba
onze
สิบเอ็ด (sib-ed)
Liczba
douze
สิบสอง (sib-song)
Liczba
treize
สิบสาม (sib-sarm)
Liczba
quatorze
สิบสี่ (sib-see)
Liczba
quinze
สิบห้า (sib-ha)
Liczba
seize
สิบหก (sib-hok)
Liczba
dix-sept
สิบเจ็ด(sib-jed)
Liczba
dix-huit
สิบแปด(sib-pad)
Liczba
dix-neuf
สิบเก้า(sib-kao)
Liczba
vingt
ยี่สิบ (yee-sib)
Liczba
trente
สามสิบ (sarm-sib)
Liczba
quarante
สี่สิบ (see-sib)
Liczba
cinquante
ห้าสิบ (ha-sib)
Liczba
soixante
หกสิบ (hok-sib)
Liczba
soixante-dix
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Liczba
quatre-vingts
แปดสิบ (pad-sib)
Liczba
quatre-vingt-dix
เก้าสิบ (kao-sib)
Liczba
cent
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Liczba
million
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Liczba
milliard
พันล้าน (pun-larn)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptez-vous __ ?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Pytanie o rodzaje płatności
... les cartes de crédit ?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
forma płatności
... les cartes à débit immédiat ?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
forma płatności
... l'espèce ?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
forma płatności
... les chèques ?
...เช็ค? (checks)
forma płatności
Je voudrais échanger de l'argent.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Composez votre code secret.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Wpisywanie kodu PIN
Retrait
การถอนตังค์
Wypłata gotówki
Valider
ตกลง (tok-long)
Potwierdzenie czynności
Annuler
ยกเลิก (yok-lerk)
Anulowanie czynności
Choisir un montant
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Wybór kwoty pieniędzy
Souhaitez-vous un reçu ?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty