Zwroty | rumuński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zéro
zero
Liczba
un
unu
Liczba
deux
doi
Liczba
trois
trei
Liczba
quatre
patru
Liczba
cinq
cinci
Liczba
six
șase
Liczba
sept
șapte
Liczba
huit
opt
Liczba
neuf
nouă
Liczba
dix
zece
Liczba
onze
unsprezece
Liczba
douze
doisprezece
Liczba
treize
treisprezece
Liczba
quatorze
paisprezece
Liczba
quinze
cincisprezece
Liczba
seize
șaisprezece
Liczba
dix-sept
șaptesprezece
Liczba
dix-huit
optsprezece
Liczba
dix-neuf
nouăsprezece
Liczba
vingt
douăzeci
Liczba
trente
treizeci
Liczba
quarante
patruzeci
Liczba
cinquante
cincizeci
Liczba
soixante
șaizeci
Liczba
soixante-dix
șaptezeci
Liczba
quatre-vingts
optzeci
Liczba
quatre-vingt-dix
nouăzeci
Liczba
cent
sută
Liczba
million
milion
Liczba
milliard
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptez-vous __ ?
Acceptați __ ?
Pytanie o rodzaje płatności
... les cartes de crédit ?
... carduri de credit?
forma płatności
... les cartes à débit immédiat ?
... carduri de debit imediat?
forma płatności
... l'espèce ?
... numerar?
forma płatności
... les chèques ?
... cecuri?
forma płatności
Je voudrais échanger de l'argent.
Aș dori să schimb niște bani.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Composez votre code secret.
Introduceți codul PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retrait
Retrageți numerar
Wypłata gotówki
Valider
Confirmare
Potwierdzenie czynności
Annuler
Anulează
Anulowanie czynności
Choisir un montant
Alegeți suma
Wybór kwoty pieniędzy
Souhaitez-vous un reçu ?
Doriți o chitanță?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty