Zwroty | portugalski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zéro
zero
Liczba
un
um
Liczba
deux
dois
Liczba
trois
três
Liczba
quatre
quatro
Liczba
cinq
cinco
Liczba
six
seis
Liczba
sept
sete
Liczba
huit
oito
Liczba
neuf
nove
Liczba
dix
dez
Liczba
onze
onze
Liczba
douze
doze
Liczba
treize
treze
Liczba
quatorze
quatorze
Liczba
quinze
quinze
Liczba
seize
dezesseis
Liczba
dix-sept
dezessete
Liczba
dix-huit
dezoito
Liczba
dix-neuf
dezenove
Liczba
vingt
vinte
Liczba
trente
trinta
Liczba
quarante
quarenta
Liczba
cinquante
cinquenta
Liczba
soixante
sessenta
Liczba
soixante-dix
setenta
Liczba
quatre-vingts
oitenta
Liczba
quatre-vingt-dix
noventa
Liczba
cent
cem
Liczba
million
milhão/milhões
Liczba
milliard
bilhão/bilhões
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptez-vous __ ?
Você aceita ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... les cartes de crédit ?
... cartões de crédito?
forma płatności
... les cartes à débit immédiat ?
... cartões de débito?
forma płatności
... l'espèce ?
... dinheiro em espécie?
forma płatności
... les chèques ?
... cheque?
forma płatności
Je voudrais échanger de l'argent.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Composez votre code secret.
Digite sua senha.
Wpisywanie kodu PIN
Retrait
Sacar dinheiro
Wypłata gotówki
Valider
Confirmar
Potwierdzenie czynności
Annuler
Cancelar
Anulowanie czynności
Choisir un montant
Selecionar quantia
Wybór kwoty pieniędzy
Souhaitez-vous un reçu ?
Você quer o recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty