Zwroty | polski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zéro
zero
Liczba
un
jeden
Liczba
deux
dwa
Liczba
trois
trzy
Liczba
quatre
cztery
Liczba
cinq
pięć
Liczba
six
sześć
Liczba
sept
siedem
Liczba
huit
osiem
Liczba
neuf
dziewięć
Liczba
dix
dziesięć
Liczba
onze
jedenaście
Liczba
douze
dwanaście
Liczba
treize
trzynaście
Liczba
quatorze
czternaście
Liczba
quinze
piętnaście
Liczba
seize
szesnaście
Liczba
dix-sept
siedemnaście
Liczba
dix-huit
osiemnaście
Liczba
dix-neuf
dziewiętnaście
Liczba
vingt
dwadzieścia
Liczba
trente
trzydzieści
Liczba
quarante
czterdzieści
Liczba
cinquante
pięćdziesiąt
Liczba
soixante
sześćdziesiąt
Liczba
soixante-dix
siedemdziesiąt
Liczba
quatre-vingts
osiemdziesiąt
Liczba
quatre-vingt-dix
dziewięćdziesiąt
Liczba
cent
sto
Liczba
million
milion
Liczba
milliard
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptez-vous __ ?
Czy można płacić ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... les cartes de crédit ?
... kartą kredytową?
forma płatności
... les cartes à débit immédiat ?
... kartą debetową?
forma płatności
... l'espèce ?
... gotówką?
forma płatności
... les chèques ?
... czekiem?
forma płatności
Je voudrais échanger de l'argent.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Composez votre code secret.
Podaj PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retrait
Wypłata gotówki
Wypłata gotówki
Valider
Akceptuj
Potwierdzenie czynności
Annuler
Anuluj
Anulowanie czynności
Choisir un montant
Wybierz kwotę
Wybór kwoty pieniędzy
Souhaitez-vous un reçu ?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty