Zwroty | hiszpański - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zéro
cero
Liczba
un
uno
Liczba
deux
dos
Liczba
trois
tres
Liczba
quatre
cuatro
Liczba
cinq
cinco
Liczba
six
seis
Liczba
sept
siete
Liczba
huit
ocho
Liczba
neuf
nueve
Liczba
dix
diez
Liczba
onze
once
Liczba
douze
doce
Liczba
treize
trece
Liczba
quatorze
catorce
Liczba
quinze
quince
Liczba
seize
dieciseis
Liczba
dix-sept
diecisiete
Liczba
dix-huit
dieciocho
Liczba
dix-neuf
diecinueve
Liczba
vingt
veinte
Liczba
trente
treinta
Liczba
quarante
cuarenta
Liczba
cinquante
cincuenta
Liczba
soixante
sesenta
Liczba
soixante-dix
setenta
Liczba
quatre-vingts
ochenta
Liczba
quatre-vingt-dix
noventa
Liczba
cent
cien
Liczba
million
millón
Liczba
milliard
billón
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptez-vous __ ?
¿Aceptan _____?
Pytanie o rodzaje płatności
... les cartes de crédit ?
... tarjetas de crédito?
forma płatności
... les cartes à débit immédiat ?
...tarjetas de débito?
forma płatności
... l'espèce ?
...efectivo?
forma płatności
... les chèques ?
... cheques?
forma płatności
Je voudrais échanger de l'argent.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Composez votre code secret.
Introduzca el código PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retrait
Retirar dinero
Wypłata gotówki
Valider
Confirmar
Potwierdzenie czynności
Annuler
Cancelar
Anulowanie czynności
Choisir un montant
Seleccionar cantidad
Wybór kwoty pieniędzy
Souhaitez-vous un reçu ?
¿Desea imprimir el recibo?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty