Zwroty | chiński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zéro
零(líng)
Liczba
un
一(yī)
Liczba
deux
二(èr)
Liczba
trois
三(sān)
Liczba
quatre
四(sì)
Liczba
cinq
五(wǔ)
Liczba
six
六(liù)
Liczba
sept
七(qī)
Liczba
huit
八(bā)
Liczba
neuf
九(jiǔ)
Liczba
dix
十(shí)
Liczba
onze
十一(shíyī)
Liczba
douze
十二(shí'èr)
Liczba
treize
十三(shísān)
Liczba
quatorze
十四(shísì)
Liczba
quinze
十五(shíwǔ)
Liczba
seize
十六(shíliù)
Liczba
dix-sept
十七(shíqī)
Liczba
dix-huit
十八(shíbā)
Liczba
dix-neuf
十九(shíjiǔ)
Liczba
vingt
二十(èrshí)
Liczba
trente
三十(sānshí)
Liczba
quarante
四十(sìshí)
Liczba
cinquante
五十(wǔshí)
Liczba
soixante
六十(liùshí)
Liczba
soixante-dix
七十(qīshí)
Liczba
quatre-vingts
八十(bāshí)
Liczba
quatre-vingt-dix
九十(jiǔshí)
Liczba
cent
一百(yībǎi)
Liczba
million
一百万(yībǎi wàn)
Liczba
milliard
十亿(shí yì)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Acceptez-vous __ ?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Pytanie o rodzaje płatności
... les cartes de crédit ?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
forma płatności
... les cartes à débit immédiat ?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
forma płatności
... l'espèce ?
…现金?(…xiànjīn?)
forma płatności
... les chèques ?
…支票?(…zhīpiào?)
forma płatności
Je voudrais échanger de l'argent.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Composez votre code secret.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Wpisywanie kodu PIN
Retrait
取款(qǔkuǎn)
Wypłata gotówki
Valider
确认(quèrèn)
Potwierdzenie czynności
Annuler
取消(qǔxiāo)
Anulowanie czynności
Choisir un montant
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Wybór kwoty pieniędzy
Souhaitez-vous un reçu ?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty