Zwroty | włoski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

nul
zero
Liczba
unu
uno
Liczba
du
due
Liczba
tri
tre
Liczba
kvar
quattro
Liczba
kvin
cinque
Liczba
ses
sei
Liczba
sep
sette
Liczba
ok
otto
Liczba
naŭ
nove
Liczba
dek
dieci
Liczba
dek unu
undici
Liczba
dek du
dodici
Liczba
dek tri
tredici
Liczba
dek kvar
quattordici
Liczba
dek kvin
quindici
Liczba
dek ses
sedici
Liczba
dek sep
diciassette
Liczba
dek ok
diciotto
Liczba
dek naŭ
diciannove
Liczba
dudek
venti
Liczba
tridek
trenta
Liczba
kvardek
quaranta
Liczba
kvindek
cinquanta
Liczba
sesdek
sessanta
Liczba
sepdek
settanta
Liczba
okdek
ottanta
Liczba
naŭdek
novanta
Liczba
cent
cento
Liczba
miliono
milione
Liczba
miliardo
miliardo
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Ĉu vi akceptas ___?
Accettate ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... kreditkartojn?
... carte di credito?
forma płatności
... debitkartojn?
... carte di addebito?
forma płatności
... kontanton?
... contante?
forma płatności
... ĉekojn?
... assegni?
forma płatności
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Vorrei cambiare del denaro.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Entajpu vian kodon PIN.
Inserisci il codice PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Retiri monon
Preleva denaro
Wypłata gotówki
Konfirmi
Conferma
Potwierdzenie czynności
Nuligi
Cancella
Anulowanie czynności
Elektu kvanton
Seleziona importo
Wybór kwoty pieniędzy
Ĉu vi volas kvitancon?
Vuoi la ricevuta?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty