Zwroty | polski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

零(líng)
zero
Liczba
一(yī)
jeden
Liczba
二(èr)
dwa
Liczba
三(sān)
trzy
Liczba
四(sì)
cztery
Liczba
五(wǔ)
pięć
Liczba
六(liù)
sześć
Liczba
七(qī)
siedem
Liczba
八(bā)
osiem
Liczba
九(jiǔ)
dziewięć
Liczba
十(shí)
dziesięć
Liczba
十一(shíyī)
jedenaście
Liczba
十二(shí'èr)
dwanaście
Liczba
十三(shísān)
trzynaście
Liczba
十四(shísì)
czternaście
Liczba
十五(shíwǔ)
piętnaście
Liczba
十六(shíliù)
szesnaście
Liczba
十七(shíqī)
siedemnaście
Liczba
十八(shíbā)
osiemnaście
Liczba
十九(shíjiǔ)
dziewiętnaście
Liczba
二十(èrshí)
dwadzieścia
Liczba
三十(sānshí)
trzydzieści
Liczba
四十(sìshí)
czterdzieści
Liczba
五十(wǔshí)
pięćdziesiąt
Liczba
六十(liùshí)
sześćdziesiąt
Liczba
七十(qīshí)
siedemdziesiąt
Liczba
八十(bāshí)
osiemdziesiąt
Liczba
九十(jiǔshí)
dziewięćdziesiąt
Liczba
一百(yībǎi)
sto
Liczba
一百万(yībǎi wàn)
milion
Liczba
十亿(shí yì)
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Czy można płacić ___?
Pytanie o rodzaje płatności
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kartą kredytową?
forma płatności
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... kartą debetową?
forma płatności
…现金?(…xiànjīn?)
... gotówką?
forma płatności
…支票?(…zhīpiào?)
... czekiem?
forma płatności
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Podaj PIN.
Wpisywanie kodu PIN
取款(qǔkuǎn)
Wypłata gotówki
Wypłata gotówki
确认(quèrèn)
Akceptuj
Potwierdzenie czynności
取消(qǔxiāo)
Anuluj
Anulowanie czynności
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Wybierz kwotę
Wybór kwoty pieniędzy
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty