Zwroty | węgierski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
nulla
Liczba
one
egy
Liczba
two
kettő
Liczba
three
három
Liczba
four
szám
Liczba
five
öt
Liczba
six
hat
Liczba
seven
hét
Liczba
eight
nyolc
Liczba
nine
kilenc
Liczba
ten
tíz
Liczba
eleven
tizenegy
Liczba
twelve
tizenkettő
Liczba
thirteen
tizenhárom
Liczba
fourteen
tizennégy
Liczba
fifteen
tizenöt
Liczba
sixteen
tizenhat
Liczba
seventeen
tizenhét
Liczba
eighteen
tizennyolc
Liczba
nineteen
tizenkilenc
Liczba
twenty
húsz
Liczba
thirty
harminc
Liczba
forty
negyven
Liczba
fifty
ötven
Liczba
sixty
hatvan
Liczba
seventy
hetven
Liczba
eighty
nyolcvan
Liczba
ninety
kilencven
Liczba
hundred
száz
Liczba
million
millió
Liczba
billion
billió
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Do you accept ___?
Elfogadnak _____?
Pytanie o rodzaje płatności
... credit cards?
...hitelkártyát?
forma płatności
... debit cards?
...kártyát?
forma płatności
... cash?
...készpénzt?
forma płatności
... checks?
...csekket?
forma płatności
I would like to exchange some money.
Szeretnék pénzt váltani.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Enter your PIN code.
Írja be a PIN kódot.
Wpisywanie kodu PIN
Withdraw money
Pénzfelvétel
Wypłata gotówki
Confirm
Megerősítés
Potwierdzenie czynności
Cancel
Törlés
Anulowanie czynności
Select amount
Összeg kiválasztása.
Wybór kwoty pieniędzy
Do you want a receipt?
Szeretne számlát kapni?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty