Zwroty | polski - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
zero
Liczba
one
jeden
Liczba
two
dwa
Liczba
three
trzy
Liczba
four
cztery
Liczba
five
pięć
Liczba
six
sześć
Liczba
seven
siedem
Liczba
eight
osiem
Liczba
nine
dziewięć
Liczba
ten
dziesięć
Liczba
eleven
jedenaście
Liczba
twelve
dwanaście
Liczba
thirteen
trzynaście
Liczba
fourteen
czternaście
Liczba
fifteen
piętnaście
Liczba
sixteen
szesnaście
Liczba
seventeen
siedemnaście
Liczba
eighteen
osiemnaście
Liczba
nineteen
dziewiętnaście
Liczba
twenty
dwadzieścia
Liczba
thirty
trzydzieści
Liczba
forty
czterdzieści
Liczba
fifty
pięćdziesiąt
Liczba
sixty
sześćdziesiąt
Liczba
seventy
siedemdziesiąt
Liczba
eighty
osiemdziesiąt
Liczba
ninety
dziewięćdziesiąt
Liczba
hundred
sto
Liczba
million
milion
Liczba
billion
miliard
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Do you accept ___?
Czy można płacić ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... credit cards?
... kartą kredytową?
forma płatności
... debit cards?
... kartą debetową?
forma płatności
... cash?
... gotówką?
forma płatności
... checks?
... czekiem?
forma płatności
I would like to exchange some money.
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Enter your PIN code.
Podaj PIN.
Wpisywanie kodu PIN
Withdraw money
Wypłata gotówki
Wypłata gotówki
Confirm
Akceptuj
Potwierdzenie czynności
Cancel
Anuluj
Anulowanie czynności
Select amount
Wybierz kwotę
Wybór kwoty pieniędzy
Do you want a receipt?
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty