Zwroty | niemiecki - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
null
Liczba
one
eins
Liczba
two
zwei
Liczba
three
drei
Liczba
four
vier
Liczba
five
fünf
Liczba
six
sechs
Liczba
seven
sieben
Liczba
eight
acht
Liczba
nine
neun
Liczba
ten
zehn
Liczba
eleven
elf
Liczba
twelve
zwölf
Liczba
thirteen
dreizehn
Liczba
fourteen
vierzehn
Liczba
fifteen
fünfzehn
Liczba
sixteen
sechzehn
Liczba
seventeen
siebzehn
Liczba
eighteen
achtzehn
Liczba
nineteen
neunzehn
Liczba
twenty
zwanzig
Liczba
thirty
dreißig
Liczba
forty
vierzig
Liczba
fifty
fünfzig
Liczba
sixty
sechzig
Liczba
seventy
siebzig
Liczba
eighty
achtzig
Liczba
ninety
neunzig
Liczba
hundred
hundert
Liczba
million
Million
Liczba
billion
Milliarde
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Do you accept ___?
Nehmen Sie ___?
Pytanie o rodzaje płatności
... credit cards?
... Kreditkarte?
forma płatności
... debit cards?
... EC-Karte?
forma płatności
... cash?
... Bargeld?
forma płatności
... checks?
... Schecks?
forma płatności
I would like to exchange some money.
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Enter your PIN code.
Geben Sie Ihren Pin ein.
Wpisywanie kodu PIN
Withdraw money
Geld abheben
Wypłata gotówki
Confirm
Bestätigen
Potwierdzenie czynności
Cancel
Abbrechen
Anulowanie czynności
Select amount
Betrag auswählen
Wybór kwoty pieniędzy
Do you want a receipt?
Benötigen Sie eine Quittung?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty