Zwroty | niderlandzki - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
nul
Liczba
one
één
Liczba
two
twee
Liczba
three
drie
Liczba
four
vier
Liczba
five
vijf
Liczba
six
zes
Liczba
seven
zeven
Liczba
eight
acht
Liczba
nine
negen
Liczba
ten
tien
Liczba
eleven
elf
Liczba
twelve
twaalf
Liczba
thirteen
dertien
Liczba
fourteen
veertien
Liczba
fifteen
vijftien
Liczba
sixteen
zestien
Liczba
seventeen
zeventien
Liczba
eighteen
achttien
Liczba
nineteen
negentien
Liczba
twenty
twintig
Liczba
thirty
dertig
Liczba
forty
veertig
Liczba
fifty
vijftig
Liczba
sixty
zestig
Liczba
seventy
zeventig
Liczba
eighty
tachtig
Liczba
ninety
negentig
Liczba
hundred
honderd
Liczba
million
miljoen
Liczba
billion
biljoen
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Do you accept ___?
Neemt u ___ aan?
Pytanie o rodzaje płatności
... credit cards?
... creditcards?
forma płatności
... debit cards?
... debitcards?
forma płatności
... cash?
... contant?
forma płatności
... checks?
... cheques?
forma płatności
I would like to exchange some money.
Ik wil graag wat geld wisselen.
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Enter your PIN code.
Toets uw pincode in.
Wpisywanie kodu PIN
Withdraw money
Geld opnemen
Wypłata gotówki
Confirm
Bevestigen
Potwierdzenie czynności
Cancel
Annuleren
Anulowanie czynności
Select amount
Bedrag kiezen
Wybór kwoty pieniędzy
Do you want a receipt?
Wilt u een bon?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty