Zwroty | japoński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

zero
ゼロ
Liczba
one
Liczba
two
Liczba
three
Liczba
four
Liczba
five
Liczba
six
Liczba
seven
Liczba
eight
Liczba
nine
Liczba
ten
Liczba
eleven
十一
Liczba
twelve
十二
Liczba
thirteen
十三
Liczba
fourteen
十四
Liczba
fifteen
十五
Liczba
sixteen
十六
Liczba
seventeen
十七
Liczba
eighteen
十八
Liczba
nineteen
十九
Liczba
twenty
二十
Liczba
thirty
三十
Liczba
forty
四十
Liczba
fifty
五十
Liczba
sixty
六十
Liczba
seventy
七十
Liczba
eighty
八十
Liczba
ninety
九十
Liczba
hundred
Liczba
million
Liczba
billion
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Do you accept ___?
___は受け入れていますか?
Pytanie o rodzaje płatności
... credit cards?
...クレジットカード?
forma płatności
... debit cards?
...デビットカード?
forma płatności
... cash?
...現金?
forma płatności
... checks?
...チェック?
forma płatności
I would like to exchange some money.
お金を両替したいです
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Enter your PIN code.
パスワードを入力してください
Wpisywanie kodu PIN
Withdraw money
お金を引き出す
Wypłata gotówki
Confirm
承認
Potwierdzenie czynności
Cancel
キャンセル
Anulowanie czynności
Select amount
金額を選択する
Wybór kwoty pieniędzy
Do you want a receipt?
レシートは必要ですか?
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty