Zwroty | chiński - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Rezerwacja stolika
Un tavolo per _[numero di persone]_.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Accettate carte di credito?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Avete piatti vegetariani?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Avete piatti kosher?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Pytanie o koszerne jedzenie
Avete piatti islamici?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

Mi porta il menù?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Proszenie o kartę dań
Scusi. Vorremmo ordinare.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
Cosa ci consiglia dal menù?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Avete una specialità della casa?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Pytanie o specjalność restauracji
C'è una specialità locale?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Pytanie o regionalne specjalności
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
Non mangio ____. C'è ____ qui?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
Io prendo _[piatto]_.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Zamawianie dania
Vorremmo ordinare degli antipasti.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Zamawianie przystawek
insalata
沙拉(shālā)
danie
zuppa
汤(tāng)
danie
carne
肉(ròu)
jedzenie
maiale
猪肉(zhūròu)
rodzaj mięsa
manzo
牛肉(niúròu)
rodzaj mięsa
pollo
鸡肉(jīròu)
rodzaj mięsa
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
frutti di mare
海鲜(hǎixiān)
jedzenie
pesce
鱼(yú)
jedzenie
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
danie
sale
盐(yán)
pepe
胡椒(hújiāo)
senape
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
pane
面包(miànbāo)
burro
黄油(huángyóu)
Vorrei il bis!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Grazie, sono a posto.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
Vorremmo ordinare il dolce.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Zamawianie deseru
Vorrei un ___.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Zamawianie deseru
gelato
冰淇淋(bīngqílín)
deser
torta
蛋糕(dàngāo)
deser
cioccolato
巧克力(qiǎokèlì)
deser
biscotti
饼干(bǐnggān)
deser
Buon appetito!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

Prendo ___.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Zamawianie napojów
un'acqua frizzante
带气的水(dài qì de shuǐ)
napój
un'acqua naturale
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
napój
una birra
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
napój
una bottiglia di vino
一瓶酒(yī píng jiǔ)
napój
un caffè
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
napój
un tè
一杯茶(yībēi chá)
napój
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

Il conto, per favore.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Informowanie, że chcemy zapłacić
Vorremo conti separati.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
Pago io per tutto.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
Offro io per il pranzo/la cena.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Puoi tenere la mancia.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
Il cibo era delizioso!
太美味了!(tài měiwèile!)
Chwalenie jedzenia
I miei complimenti allo chef!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

E' freddo.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Skarga na za zimne jedzenie
Non è abbastanza cotto.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Czas gotowania był zbyt krótki
E' troppo cotto.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Czas gotowania był zbyt długi
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Podano nam niewłaściwe danie
Il vino è andato a male.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Wino jest zepsute
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
Questa bibita non è fredda.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
Questa bibita ha un sapore strano.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
Manca un piatto.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Nie podano wszystkich zamówionych dań
E' sporco.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

C'è/ci sono ____ qui?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Può prepararlo senza ______?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
noci/arachidi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
alergia na żywność
sesamo/semi di girasole
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
alergia na żywność
uova
鸡蛋(jīdàn)
alergia na żywność
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
alergia na żywność
farina/frumento
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
alergia na żywność
latte/lattosio/latticini
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
alergia na żywność
glutine
面筋(miànjīn)
alergia na żywność
soia
豆类(dòu lèi)
alergia na żywność
leguminose/fagioli/piselli/mais
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
alergia na żywność
funghi
蘑菇(mógū)
alergia na żywność
frutta/kiwi/cocco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
alergia na żywność
erba cipollina/cipolle/aglio
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
alergia na żywność
alcol
酒精(jiǔjīng)
alergia na żywność