Zwroty | chiński - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

Eu gostaria de reservar uma mesa para _[número de pessoas]_ às _[hora]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Rezerwacja stolika
Uma mesa para _[número de pessoas]_, por favor.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Você aceita cartão de crédito?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Você serve comida vegetariana?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Você serve comida koscher?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Pytanie o koszerne jedzenie
Você serve comida halal?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Vocês exibem jogos? Nós gostaríamos de assistir ao jogo ___.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

Posso ver o cardápio, por favor?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Proszenie o kartę dań
Com licença. Nós gostaríamos de fazer o pedido por favor.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
O que você recomenda do cardápio?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Qual é a especilidade da casa?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Pytanie o specjalność restauracji
Qual é o prato típico da região?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Pytanie o regionalne specjalności
Eu sou alérgico a ____. Esse prato contém ____?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
Eu tenho diabetes. Esse prato contém açúcar ou carboidratos?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
Eu não como ___. Esse prato contém ___?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
Eu gostaria de pedir _[prato]_, por favor.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Zamawianie dania
Nós gostaríamos de pedir uma entrada, por favor.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Zamawianie przystawek
salada
沙拉(shālā)
danie
sopa
汤(tāng)
danie
carne
肉(ròu)
jedzenie
porco
猪肉(zhūròu)
rodzaj mięsa
carne de boi
牛肉(niúròu)
rodzaj mięsa
galinha/frango
鸡肉(jīròu)
rodzaj mięsa
Eu gostaria da minha carne mal passada/no ponto/bem passada.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
frutos do mar
海鲜(hǎixiān)
jedzenie
peixe
鱼(yú)
jedzenie
massa
意大利面(yìdàlì miàn)
danie
sal
盐(yán)
pimenta
胡椒(hújiāo)
mostarda
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
pão
面包(miànbāo)
manteiga
黄油(huángyóu)
Eu gostaria de um refil, por favor!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Obrigado, isso é suficiente.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
Nós gostariamos de pedir sobremesa por favor.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Zamawianie deseru
Eu gostaria de um/uma ___, por favor.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Zamawianie deseru
um sorvete
冰淇淋(bīngqílín)
deser
um bolo
蛋糕(dàngāo)
deser
um chocolate
巧克力(qiǎokèlì)
deser
biscoitos
饼干(bǐnggān)
deser
Bom apetite!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

Eu gostaria de pedir uma/um _[bebida]_, por favor.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Zamawianie napojów
água com gás
带气的水(dài qì de shuǐ)
napój
água sem gás
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
napój
uma cerveja
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
napój
uma garrafa de vinho
一瓶酒(yī píng jiǔ)
napój
um café
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
napój
um chá
一杯茶(yībēi chá)
napój
Eu não bebo álcool. Tem álcool nessa bebida?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

Nós gostaríamos de pagar, por favor.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Informowanie, że chcemy zapłacić
Nós gostaríamos de dividir a conta.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
Eu pagarei tudo.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
Estou te convidando para almoçar/jantar.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Pode ficar com o troco.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
A comida estava deliciosa!
太美味了!(tài měiwèile!)
Chwalenie jedzenia
Meus cumprimentos ao chef!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

Minha comida está fria.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Skarga na za zimne jedzenie
Isto não está bem cozido.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Czas gotowania był zbyt krótki
Isto está cozido demais.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Czas gotowania był zbyt długi
Eu não pedi isso, eu pedi ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Podano nam niewłaściwe danie
Tem pedaços de rolha nesse vinho.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Wino jest zepsute
Nós pedimos há mais de 30 minutos.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
Esta bebida não está gelada o suficiente.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
Minha bebida está com um gosto estranho.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
Eu pedi minha bebida sem gelo.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
Está faltando um prato.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Nie podano wszystkich zamówionych dań
Isto não está limpo.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Há ___ nisto?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Você poderia preparar este prato sem ___?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
Sou alérgico. Caso eu tenha alguma reação há medicamento no meu bolso/bolsa!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
nozes/amendoins
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
alergia na żywność
semente de gergelim/semente de girassol
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
alergia na żywność
ovos
鸡蛋(jīdàn)
alergia na żywność
frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
alergia na żywność
farinha/trigo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
alergia na żywność
leite/lactose/laticínios
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
alergia na żywność
glúten
面筋(miànjīn)
alergia na żywność
soja
豆类(dòu lèi)
alergia na żywność
legumes/feijão/ervilha/milho
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
alergia na żywność
cogumelos
蘑菇(mógū)
alergia na żywność
frutas/kiwi/coco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
alergia na żywność
cebolinha/cebola/alho
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
alergia na żywność
álcool
酒精(jiǔjīng)
alergia na żywność