Zwroty | chiński - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Rezerwacja stolika
Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Czy można płacić kartą kredytową?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Pytanie o koszerne jedzenie
Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Czy można tu oglądać transmisje sportowe? Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

Czy mogę prosić o kartę (dań)?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Proszenie o kartę dań
Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
Co by Pan(i) polecił(a)?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Pytanie o specjalność restauracji
Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Pytanie o regionalne specjalności
Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub węglowodany?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
Poproszę _[danie]_ .
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Zamawianie dania
Chcielibyśmy zamówić przystawki.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Zamawianie przystawek
sałat(k)a
沙拉(shālā)
danie
zupa
汤(tāng)
danie
mięso
肉(ròu)
jedzenie
wieprzowina
猪肉(zhūròu)
rodzaj mięsa
wołowina
牛肉(niúròu)
rodzaj mięsa
kurczak
鸡肉(jīròu)
rodzaj mięsa
Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze wysmażone.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
owoce morza
海鲜(hǎixiān)
jedzenie
ryba
鱼(yú)
jedzenie
makarony
意大利面(yìdàlì miàn)
danie
sól
盐(yán)
pieprz
胡椒(hújiāo)
musztarda
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
chleb
面包(miànbāo)
masło
黄油(huángyóu)
Poproszę o dolewkę!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Dziękuję, to wystarczy.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
Chcielibyśmy zamówić deser.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Zamawianie deseru
Poproszę ___ .
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Zamawianie deseru
lody
冰淇淋(bīngqílín)
deser
ciasto
蛋糕(dàngāo)
deser
czekolada
巧克力(qiǎokèlì)
deser
ciasteczka
饼干(bǐnggān)
deser
Smacznego!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

Poproszę _[nazwa napoju]_ .
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Zamawianie napojów
woda gazowana
带气的水(dài qì de shuǐ)
napój
woda niegazowana
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
napój
piwo
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
napój
butelka wina
一瓶酒(yī píng jiǔ)
napój
kawa
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
napój
herbata
一杯茶(yībēi chá)
napój
Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

Czy możemy prosić o rachunek?
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Informowanie, że chcemy zapłacić
Chcielibyśmy zapłacić osobno.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
Zapłacę cały rachunek.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Proszę zatrzymać resztę.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
Jedzenie było przepyszne!
太美味了!(tài měiwèile!)
Chwalenie jedzenia
Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo smakowało!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

Moje jedzenie jest zimne.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Skarga na za zimne jedzenie
To jest niedogotowane.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Czas gotowania był zbyt krótki
To jest rozgotowane.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Czas gotowania był zbyt długi
Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Podano nam niewłaściwe danie
To wino trąci korkiem.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Wino jest zepsute
Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
Ten napój nie jest zimny.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
Mój napój/drink dziwnie smakuje.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
Brakuje jednego dania.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Nie podano wszystkich zamówionych dań
To nie jest czyste.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Czy to danie zawiera ___ ?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
orzechy/orzechy ziemne
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
alergia na żywność
nasiona sezamu/pestki słonecznika
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
alergia na żywność
jajka
鸡蛋(jīdàn)
alergia na żywność
owoce morza/ryby/małże/krewetki
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
alergia na żywność
mąka/pszenica
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
alergia na żywność
mleko/laktoza/produkty mleczne
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
alergia na żywność
gluten
面筋(miànjīn)
alergia na żywność
soja
豆类(dòu lèi)
alergia na żywność
rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
alergia na żywność
grzyby
蘑菇(mógū)
alergia na żywność
owoce/kiwi/kokos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
alergia na żywność
szczypiorek/cebula/czosnek
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
alergia na żywność
alkohol
酒精(jiǔjīng)
alergia na żywność