Zwroty | tajski - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Rezerwacja stolika
Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Pytanie o koszerne jedzenie
Bieten Sie Halal-Gerichte an?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel sehen.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

Kann ich die Speisekarte haben, bitte?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Proszenie o kartę dań
Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
Was können Sie von der Karte empfehlen?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Gibt es eine Spezialität des Hauses?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Pytanie o specjalność restauracji
Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Pytanie o regionalne specjalności
Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate drin?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Zamawianie dania
Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Zamawianie przystawek
Salat
สลัด (salad)
danie
Suppe
ซุป (soup)
danie
Fleisch
เนื้อ (nuer)
jedzenie
Schwein
หมู (mhoo)
rodzaj mięsa
Rind
เนื้อวัว (nuer wua)
rodzaj mięsa
Hühnchen
ไก่ (kai)
rodzaj mięsa
Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
Fischgerichte
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
jedzenie
Fisch
ปลา (pla)
jedzenie
Nudeln
พาสต้า (pasta)
danie
Salz
เกลือ (kluer)
Pfeffer
พริกไทย (prik tai)
Senf
มัสตาร์ด (mustard)
Ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
Brot
ขนมปัง (ka nom pung)
Butter
เนย (noey)
Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Danke, das reicht.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Zamawianie deseru
Ich hätte gern ___, bitte.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Zamawianie deseru
Eis
ไอศกรีม (I-tim)
deser
Kuchen
ขนมเค้ก (cake)
deser
Schokolade
ช็อกโกแลต (chocolate)
deser
Kekse
คุ้กกี้ (cookie)
deser
Guten Appetit!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Zamawianie napojów
ein Wasser mit Kohlensäure
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
napój
ein stilles Wasser
น้ำเปล่า (nam plao)
napój
ein Bier
เบียร์ (beer)
napój
eine Flasche Wein
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
napój
einen Kaffee
กาแฟ (ka-fae)
napój
einen Tee
น้ำชา (nam cha)
napój
Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

Wir möchten gern bezahlen, bitte.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Informowanie, że chcemy zapłacić
Wir möchten getrennt bezahlen.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
Ich bezahle für alles.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Der Rest ist für Sie.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
Das Essen war lecker!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Chwalenie jedzenia
Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

Mein Essen ist kalt.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Skarga na za zimne jedzenie
Das ist nicht ordentlich durch.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Czas gotowania był zbyt krótki
Das ist zerkocht.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Czas gotowania był zbyt długi
Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Podano nam niewłaściwe danie
Dieser Wein ist verkorkt.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Wino jest zepsute
Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
Dieses Getränk ist nicht kalt.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
Mein Getränk schmeckt komisch.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
Es fehlt noch ein Gericht.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Nie podano wszystkich zamówionych dań
Das ist nicht sauber.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Ist/Sind da ___ drin?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische Reaktion habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in meiner Tasche!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
Nüsse/Erdnüsse
ถั่ว (tua)
alergia na żywność
Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
เมล็ดงา (ma-led nga)
alergia na żywność
Ei
ไข่ไก่ (kai-gai)
alergia na żywność
Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
alergia na żywność
Mehl/Weizen
แป้ง (pang)
alergia na żywność
Milch/Laktose/Milchprodukte
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
alergia na żywność
Gluten
กลูเตน (gluten)
alergia na żywność
Soja
ถั่วเหลือง (tua-leung)
alergia na żywność
Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
alergia na żywność
Pilze
เห็ด (hed)
alergia na żywność
Frucht/Kiwi/Kokosnuss
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
alergia na żywność
Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
alergia na żywność
Alkohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alergia na żywność