Zwroty | włoski - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
Rezerwacja stolika
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Un tavolo per _[numero di persone]_.
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Accettate carte di credito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Avete piatti vegetariani?
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Avete piatti kosher?
Pytanie o koszerne jedzenie
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Avete piatti islamici?
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Mi porta il menù?
Proszenie o kartę dań
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Scusi. Vorremmo ordinare.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Cosa ci consiglia dal menù?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Avete una specialità della casa?
Pytanie o specjalność restauracji
Ĉu estas loka fako?
C'è una specialità locale?
Pytanie o regionalne specjalności
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Non mangio ____. C'è ____ qui?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Io prendo _[piatto]_.
Zamawianie dania
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Vorremmo ordinare degli antipasti.
Zamawianie przystawek
salaton
insalata
danie
supon
zuppa
danie
karnon
carne
jedzenie
porkaĵon
maiale
rodzaj mięsa
bovaĵon
manzo
rodzaj mięsa
kokidon
pollo
rodzaj mięsa
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
marmanĝaĵon
frutti di mare
jedzenie
fiŝon
pesce
jedzenie
pastaĵon
pasta
danie
salon
sale
pipron
pepe
mustardon
senape
keĉupon
ketchup
panon
pane
buteron
burro
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Vorrei il bis!
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Dankon, tio sufiĉas.
Grazie, sono a posto.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Vorremmo ordinare il dolce.
Zamawianie deseru
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Vorrei un ___.
Zamawianie deseru
gelaton
gelato
deser
kukon
torta
deser
ĉokoladon
cioccolato
deser
keksojn
biscotti
deser
Ĝuu vian manĝon!
Buon appetito!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Prendo ___.
Zamawianie napojów
karbonatan akvon
un'acqua frizzante
napój
akvon sen gaso
un'acqua naturale
napój
bieron
una birra
napój
botelon da vino
una bottiglia di vino
napój
kafon
un caffè
napój
teon
un tè
napój
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

Ni volus pagi, bonvolu.
Il conto, per favore.
Informowanie, że chcemy zapłacić
Ni ŝatus pagi aparte.
Vorremo conti separati.
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
Mi pagos ĉion.
Pago io per tutto.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Offro io per il pranzo/la cena.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Konservu la moneton.
Puoi tenere la mancia.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
La manĝaĵo estis bongusta!
Il cibo era delizioso!
Chwalenie jedzenia
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
I miei complimenti allo chef!
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

Mia manĝo estas malvarma.
E' freddo.
Skarga na za zimne jedzenie
Tiu ne estas konvene kuirita.
Non è abbastanza cotto.
Czas gotowania był zbyt krótki
Tiu estas tro kuirita.
E' troppo cotto.
Czas gotowania był zbyt długi
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
Podano nam niewłaściwe danie
Tiu vino estas korkita.
Il vino è andato a male.
Wino jest zepsute
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
Tiu trinkaĵo estas varma.
Questa bibita non è fredda.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Questa bibita ha un sapore strano.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
Unu pladon mankas.
Manca un piatto.
Nie podano wszystkich zamówionych dań
Tiu ne estas pura.
E' sporco.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Ĉu estas ___ en ĉi?
C'è/ci sono ____ qui?
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Può prepararlo senza ______?
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
nuksoj/arakidoj
noci/arachidi
alergia na żywność
sezamosemoj/sunfloro
sesamo/semi di girasole
alergia na żywność
ovo
uova
alergia na żywność
mariskoj/fiŝo/salikokoj
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
alergia na żywność
faruno/greno
farina/frumento
alergia na żywność
lakto/laktozo/laktejo
latte/lattosio/latticini
alergia na żywność
gluteno
glutine
alergia na żywność
sojo
soia
alergia na żywność
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
leguminose/fagioli/piselli/mais
alergia na żywność
fungoj
funghi
alergia na żywność
fruktoj/kivo/kokoso
frutta/kiwi/cocco
alergia na żywność
cebolletaoj/cepoj/ajlo
erba cipollina/cipolle/aglio
alergia na żywność
alkoholo
alcol
alergia na żywność