Zwroty | niemiecki - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.
Rezerwacja stolika
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
Pytanie o koszerne jedzenie
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Bieten Sie Halal-Gerichte an?
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel sehen.
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Kann ich die Speisekarte haben, bitte?
Proszenie o kartę dań
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Was können Sie von der Karte empfehlen?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Gibt es eine Spezialität des Hauses?
Pytanie o specjalność restauracji
Ĉu estas loka fako?
Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
Pytanie o regionalne specjalności
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate drin?
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.
Zamawianie dania
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.
Zamawianie przystawek
salaton
Salat
danie
supon
Suppe
danie
karnon
Fleisch
jedzenie
porkaĵon
Schwein
rodzaj mięsa
bovaĵon
Rind
rodzaj mięsa
kokidon
Hühnchen
rodzaj mięsa
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
marmanĝaĵon
Fischgerichte
jedzenie
fiŝon
Fisch
jedzenie
pastaĵon
Nudeln
danie
salon
Salz
pipron
Pfeffer
mustardon
Senf
keĉupon
Ketchup
panon
Brot
buteron
Butter
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Dankon, tio sufiĉas.
Danke, das reicht.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.
Zamawianie deseru
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Ich hätte gern ___, bitte.
Zamawianie deseru
gelaton
Eis
deser
kukon
Kuchen
deser
ĉokoladon
Schokolade
deser
keksojn
Kekse
deser
Ĝuu vian manĝon!
Guten Appetit!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.
Zamawianie napojów
karbonatan akvon
ein Wasser mit Kohlensäure
napój
akvon sen gaso
ein stilles Wasser
napój
bieron
ein Bier
napój
botelon da vino
eine Flasche Wein
napój
kafon
einen Kaffee
napój
teon
einen Tee
napój
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

Ni volus pagi, bonvolu.
Wir möchten gern bezahlen, bitte.
Informowanie, że chcemy zapłacić
Ni ŝatus pagi aparte.
Wir möchten getrennt bezahlen.
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
Mi pagos ĉion.
Ich bezahle für alles.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Konservu la moneton.
Der Rest ist für Sie.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
La manĝaĵo estis bongusta!
Das Essen war lecker!
Chwalenie jedzenia
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

Mia manĝo estas malvarma.
Mein Essen ist kalt.
Skarga na za zimne jedzenie
Tiu ne estas konvene kuirita.
Das ist nicht ordentlich durch.
Czas gotowania był zbyt krótki
Tiu estas tro kuirita.
Das ist zerkocht.
Czas gotowania był zbyt długi
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.
Podano nam niewłaściwe danie
Tiu vino estas korkita.
Dieser Wein ist verkorkt.
Wino jest zepsute
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
Tiu trinkaĵo estas varma.
Dieses Getränk ist nicht kalt.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Mein Getränk schmeckt komisch.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
Unu pladon mankas.
Es fehlt noch ein Gericht.
Nie podano wszystkich zamówionych dań
Tiu ne estas pura.
Das ist nicht sauber.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Ĉu estas ___ en ĉi?
Ist/Sind da ___ drin?
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische Reaktion habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in meiner Tasche!
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
nuksoj/arakidoj
Nüsse/Erdnüsse
alergia na żywność
sezamosemoj/sunfloro
Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
alergia na żywność
ovo
Ei
alergia na żywność
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen
alergia na żywność
faruno/greno
Mehl/Weizen
alergia na żywność
lakto/laktozo/laktejo
Milch/Laktose/Milchprodukte
alergia na żywność
gluteno
Gluten
alergia na żywność
sojo
Soja
alergia na żywność
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
alergia na żywność
fungoj
Pilze
alergia na żywność
fruktoj/kivo/kokoso
Frucht/Kiwi/Kokosnuss
alergia na żywność
cebolletaoj/cepoj/ajlo
Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
alergia na żywność
alkoholo
Alkohol
alergia na żywność