Zwroty | angielski - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Rezerwacja stolika
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
A table for _[number of people]_, please.
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Do you accept credit cards?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Do you offer vegetarian food?
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Do you offer kosher food?
Pytanie o koszerne jedzenie
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Do you offer halal food?
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
May I see the menu, please?
Proszenie o kartę dań
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Excuse me. We would like to order, please.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
Kion vi rekomendas sur la menuo?
What can you recommend on the menu?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Is there a house specialty?
Pytanie o specjalność restauracji
Ĉu estas loka fako?
Is there a local specialty?
Pytanie o regionalne specjalności
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
I would like to order _[dish]_, please.
Zamawianie dania
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
We would like to order appetizers, please.
Zamawianie przystawek
salaton
salad
danie
supon
soup
danie
karnon
meat
jedzenie
porkaĵon
pork
rodzaj mięsa
bovaĵon
beef
rodzaj mięsa
kokidon
chicken
rodzaj mięsa
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
I would like my meat rare/medium/well done.
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
marmanĝaĵon
seafood
jedzenie
fiŝon
fish
jedzenie
pastaĵon
pasta
danie
salon
salt
pipron
pepper
mustardon
mustard
keĉupon
ketchup
panon
bread
buteron
butter
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
I would like a refill, please!
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Dankon, tio sufiĉas.
Thank you, that's enough.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
We would like to order some dessert, please.
Zamawianie deseru
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
I would like to have ___, please.
Zamawianie deseru
gelaton
ice cream
deser
kukon
cake
deser
ĉokoladon
chocolate
deser
keksojn
cookies
deser
Ĝuu vian manĝon!
Enjoy your meal!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
I would like to have _[beverage]_, please.
Zamawianie napojów
karbonatan akvon
a sparkling water
napój
akvon sen gaso
a still water
napój
bieron
a beer
napój
botelon da vino
a bottle of wine
napój
kafon
a coffee
napój
teon
a tea
napój
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

Ni volus pagi, bonvolu.
We would like to pay, please.
Informowanie, że chcemy zapłacić
Ni ŝatus pagi aparte.
We would like to pay separately.
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
Mi pagos ĉion.
I will pay for everything.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
I am treating you to lunch/dinner.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Konservu la moneton.
Keep the change.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
La manĝaĵo estis bongusta!
The food was delicious!
Chwalenie jedzenia
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Give my compliments to the chef!
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

Mia manĝo estas malvarma.
My food is cold.
Skarga na za zimne jedzenie
Tiu ne estas konvene kuirita.
This is not properly cooked.
Czas gotowania był zbyt krótki
Tiu estas tro kuirita.
This is overcooked.
Czas gotowania był zbyt długi
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
I did not order this, I ordered ___.
Podano nam niewłaściwe danie
Tiu vino estas korkita.
This wine has corked.
Wino jest zepsute
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
We ordered more than thirty minutes ago.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
Tiu trinkaĵo estas varma.
This drink is not cold.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
My drink tastes strange.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
I ordered my drink without ice.
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
Unu pladon mankas.
There's one dish missing.
Nie podano wszystkich zamówionych dań
Tiu ne estas pura.
This is not clean.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Ĉu estas ___ en ĉi?
Is/are there___in this?
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Could you please prepare the dish without ____?
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
nuksoj/arakidoj
nuts/peanuts
alergia na żywność
sezamosemoj/sunfloro
sesame seeds/sunflower seeds
alergia na żywność
ovo
egg
alergia na żywność
mariskoj/fiŝo/salikokoj
seafood/fish/shellfish/shrimps
alergia na żywność
faruno/greno
flour/wheat
alergia na żywność
lakto/laktozo/laktejo
milk/lactose/dairy
alergia na żywność
gluteno
gluten
alergia na żywność
sojo
soy
alergia na żywność
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
leguminous plants/beans/peas/corn
alergia na żywność
fungoj
mushrooms
alergia na żywność
fruktoj/kivo/kokoso
fruit/kiwi/coconut
alergia na żywność
cebolletaoj/cepoj/ajlo
chives/onions/garlic
alergia na żywność
alkoholo
alcohol
alergia na żywność