Zwroty | włoski - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
Rezerwacja stolika
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Un tavolo per _[numero di persone]_.
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Accettate carte di credito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Avete piatti vegetariani?
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Avete piatti kosher?
Pytanie o koszerne jedzenie
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Avete piatti islamici?
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Mi porta il menù?
Proszenie o kartę dań
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Scusi. Vorremmo ordinare.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Cosa ci consiglia dal menù?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Avete una specialità della casa?
Pytanie o specjalność restauracji
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
C'è una specialità locale?
Pytanie o regionalne specjalności
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Non mangio ____. C'è ____ qui?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Io prendo _[piatto]_.
Zamawianie dania
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Vorremmo ordinare degli antipasti.
Zamawianie przystawek
沙拉(shālā)
insalata
danie
汤(tāng)
zuppa
danie
肉(ròu)
carne
jedzenie
猪肉(zhūròu)
maiale
rodzaj mięsa
牛肉(niúròu)
manzo
rodzaj mięsa
鸡肉(jīròu)
pollo
rodzaj mięsa
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
海鲜(hǎixiān)
frutti di mare
jedzenie
鱼(yú)
pesce
jedzenie
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
danie
盐(yán)
sale
胡椒(hújiāo)
pepe
芥末(jièmò)
senape
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
pane
黄油(huángyóu)
burro
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Vorrei il bis!
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Grazie, sono a posto.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vorremmo ordinare il dolce.
Zamawianie deseru
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Vorrei un ___.
Zamawianie deseru
冰淇淋(bīngqílín)
gelato
deser
蛋糕(dàngāo)
torta
deser
巧克力(qiǎokèlì)
cioccolato
deser
饼干(bǐnggān)
biscotti
deser
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Buon appetito!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Prendo ___.
Zamawianie napojów
带气的水(dài qì de shuǐ)
un'acqua frizzante
napój
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
un'acqua naturale
napój
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
una birra
napój
一瓶酒(yī píng jiǔ)
una bottiglia di vino
napój
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
un caffè
napój
一杯茶(yībēi chá)
un tè
napój
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Il conto, per favore.
Informowanie, że chcemy zapłacić
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Vorremo conti separati.
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Pago io per tutto.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Offro io per il pranzo/la cena.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Puoi tenere la mancia.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
太美味了!(tài měiwèile!)
Il cibo era delizioso!
Chwalenie jedzenia
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
I miei complimenti allo chef!
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
E' freddo.
Skarga na za zimne jedzenie
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Non è abbastanza cotto.
Czas gotowania był zbyt krótki
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
E' troppo cotto.
Czas gotowania był zbyt długi
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
Podano nam niewłaściwe danie
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Il vino è andato a male.
Wino jest zepsute
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Questa bibita non è fredda.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Questa bibita ha un sapore strano.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Manca un piatto.
Nie podano wszystkich zamówionych dań
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
E' sporco.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
C'è/ci sono ____ qui?
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Può prepararlo senza ______?
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noci/arachidi
alergia na żywność
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamo/semi di girasole
alergia na żywność
鸡蛋(jīdàn)
uova
alergia na żywność
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
alergia na żywność
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farina/frumento
alergia na żywność
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
latte/lattosio/latticini
alergia na żywność
面筋(miànjīn)
glutine
alergia na żywność
豆类(dòu lèi)
soia
alergia na żywność
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminose/fagioli/piselli/mais
alergia na żywność
蘑菇(mógū)
funghi
alergia na żywność
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frutta/kiwi/cocco
alergia na żywność
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
erba cipollina/cipolle/aglio
alergia na żywność
酒精(jiǔjīng)
alcol
alergia na żywność