Zwroty | tajski - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Rezerwacja stolika
A table for _[number of people]_, please.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Do you accept credit cards?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Do you offer vegetarian food?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Do you offer kosher food?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Pytanie o koszerne jedzenie
Do you offer halal food?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

May I see the menu, please?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Proszenie o kartę dań
Excuse me. We would like to order, please.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
What can you recommend on the menu?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Is there a house specialty?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Pytanie o specjalność restauracji
Is there a local specialty?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Pytanie o regionalne specjalności
I am allergic to ____. Does this contain ____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
I don't eat ____. Is there ___ in this?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
I would like to order _[dish]_, please.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Zamawianie dania
We would like to order appetizers, please.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Zamawianie przystawek
salad
สลัด (salad)
danie
soup
ซุป (soup)
danie
meat
เนื้อ (nuer)
jedzenie
pork
หมู (mhoo)
rodzaj mięsa
beef
เนื้อวัว (nuer wua)
rodzaj mięsa
chicken
ไก่ (kai)
rodzaj mięsa
I would like my meat rare/medium/well done.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
seafood
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
jedzenie
fish
ปลา (pla)
jedzenie
pasta
พาสต้า (pasta)
danie
salt
เกลือ (kluer)
pepper
พริกไทย (prik tai)
mustard
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
bread
ขนมปัง (ka nom pung)
butter
เนย (noey)
I would like a refill, please!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Thank you, that's enough.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
We would like to order some dessert, please.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Zamawianie deseru
I would like to have ___, please.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Zamawianie deseru
ice cream
ไอศกรีม (I-tim)
deser
cake
ขนมเค้ก (cake)
deser
chocolate
ช็อกโกแลต (chocolate)
deser
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
deser
Enjoy your meal!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

I would like to have _[beverage]_, please.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Zamawianie napojów
a sparkling water
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
napój
a still water
น้ำเปล่า (nam plao)
napój
a beer
เบียร์ (beer)
napój
a bottle of wine
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
napój
a coffee
กาแฟ (ka-fae)
napój
a tea
น้ำชา (nam cha)
napój
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

We would like to pay, please.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Informowanie, że chcemy zapłacić
We would like to pay separately.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
I will pay for everything.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
I am treating you to lunch/dinner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Keep the change.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
The food was delicious!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Chwalenie jedzenia
Give my compliments to the chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

My food is cold.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Skarga na za zimne jedzenie
This is not properly cooked.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Czas gotowania był zbyt krótki
This is overcooked.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Czas gotowania był zbyt długi
I did not order this, I ordered ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Podano nam niewłaściwe danie
This wine has corked.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Wino jest zepsute
We ordered more than thirty minutes ago.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
This drink is not cold.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
My drink tastes strange.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
I ordered my drink without ice.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
There's one dish missing.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Nie podano wszystkich zamówionych dań
This is not clean.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Is/are there___in this?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Could you please prepare the dish without ____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
alergia na żywność
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา (ma-led nga)
alergia na żywność
egg
ไข่ไก่ (kai-gai)
alergia na żywność
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
alergia na żywność
flour/wheat
แป้ง (pang)
alergia na żywność
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
alergia na żywność
gluten
กลูเตน (gluten)
alergia na żywność
soy
ถั่วเหลือง (tua-leung)
alergia na żywność
leguminous plants/beans/peas/corn
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
alergia na żywność
mushrooms
เห็ด (hed)
alergia na żywność
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
alergia na żywność
chives/onions/garlic
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
alergia na żywność
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alergia na żywność