Zwroty | portugalski - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Eu gostaria de reservar uma mesa para _[número de pessoas]_ às _[hora]_.
Rezerwacja stolika
A table for _[number of people]_, please.
Uma mesa para _[número de pessoas]_, por favor.
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Do you accept credit cards?
Você aceita cartão de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Do you offer vegetarian food?
Você serve comida vegetariana?
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Do you offer kosher food?
Você serve comida koscher?
Pytanie o koszerne jedzenie
Do you offer halal food?
Você serve comida halal?
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Vocês exibem jogos? Nós gostaríamos de assistir ao jogo ___.
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

May I see the menu, please?
Posso ver o cardápio, por favor?
Proszenie o kartę dań
Excuse me. We would like to order, please.
Com licença. Nós gostaríamos de fazer o pedido por favor.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
What can you recommend on the menu?
O que você recomenda do cardápio?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Is there a house specialty?
Qual é a especilidade da casa?
Pytanie o specjalność restauracji
Is there a local specialty?
Qual é o prato típico da região?
Pytanie o regionalne specjalności
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Eu sou alérgico a ____. Esse prato contém ____?
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Eu tenho diabetes. Esse prato contém açúcar ou carboidratos?
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Eu não como ___. Esse prato contém ___?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
I would like to order _[dish]_, please.
Eu gostaria de pedir _[prato]_, por favor.
Zamawianie dania
We would like to order appetizers, please.
Nós gostaríamos de pedir uma entrada, por favor.
Zamawianie przystawek
salad
salada
danie
soup
sopa
danie
meat
carne
jedzenie
pork
porco
rodzaj mięsa
beef
carne de boi
rodzaj mięsa
chicken
galinha/frango
rodzaj mięsa
I would like my meat rare/medium/well done.
Eu gostaria da minha carne mal passada/no ponto/bem passada.
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
seafood
frutos do mar
jedzenie
fish
peixe
jedzenie
pasta
massa
danie
salt
sal
pepper
pimenta
mustard
mostarda
ketchup
ketchup
bread
pão
butter
manteiga
I would like a refill, please!
Eu gostaria de um refil, por favor!
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Thank you, that's enough.
Obrigado, isso é suficiente.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
We would like to order some dessert, please.
Nós gostariamos de pedir sobremesa por favor.
Zamawianie deseru
I would like to have ___, please.
Eu gostaria de um/uma ___, por favor.
Zamawianie deseru
ice cream
um sorvete
deser
cake
um bolo
deser
chocolate
um chocolate
deser
cookies
biscoitos
deser
Enjoy your meal!
Bom apetite!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

I would like to have _[beverage]_, please.
Eu gostaria de pedir uma/um _[bebida]_, por favor.
Zamawianie napojów
a sparkling water
água com gás
napój
a still water
água sem gás
napój
a beer
uma cerveja
napój
a bottle of wine
uma garrafa de vinho
napój
a coffee
um café
napój
a tea
um chá
napój
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Eu não bebo álcool. Tem álcool nessa bebida?
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

We would like to pay, please.
Nós gostaríamos de pagar, por favor.
Informowanie, że chcemy zapłacić
We would like to pay separately.
Nós gostaríamos de dividir a conta.
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
I will pay for everything.
Eu pagarei tudo.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
I am treating you to lunch/dinner.
Estou te convidando para almoçar/jantar.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Keep the change.
Pode ficar com o troco.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
The food was delicious!
A comida estava deliciosa!
Chwalenie jedzenia
Give my compliments to the chef!
Meus cumprimentos ao chef!
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

My food is cold.
Minha comida está fria.
Skarga na za zimne jedzenie
This is not properly cooked.
Isto não está bem cozido.
Czas gotowania był zbyt krótki
This is overcooked.
Isto está cozido demais.
Czas gotowania był zbyt długi
I did not order this, I ordered ___.
Eu não pedi isso, eu pedi ___.
Podano nam niewłaściwe danie
This wine has corked.
Tem pedaços de rolha nesse vinho.
Wino jest zepsute
We ordered more than thirty minutes ago.
Nós pedimos há mais de 30 minutos.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
This drink is not cold.
Esta bebida não está gelada o suficiente.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
My drink tastes strange.
Minha bebida está com um gosto estranho.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
I ordered my drink without ice.
Eu pedi minha bebida sem gelo.
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
There's one dish missing.
Está faltando um prato.
Nie podano wszystkich zamówionych dań
This is not clean.
Isto não está limpo.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Is/are there___in this?
Há ___ nisto?
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Could you please prepare the dish without ____?
Você poderia preparar este prato sem ___?
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Sou alérgico. Caso eu tenha alguma reação há medicamento no meu bolso/bolsa!
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
nuts/peanuts
nozes/amendoins
alergia na żywność
sesame seeds/sunflower seeds
semente de gergelim/semente de girassol
alergia na żywność
egg
ovos
alergia na żywność
seafood/fish/shellfish/shrimps
frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
alergia na żywność
flour/wheat
farinha/trigo
alergia na żywność
milk/lactose/dairy
leite/lactose/laticínios
alergia na żywność
gluten
glúten
alergia na żywność
soy
soja
alergia na żywność
leguminous plants/beans/peas/corn
legumes/feijão/ervilha/milho
alergia na żywność
mushrooms
cogumelos
alergia na żywność
fruit/kiwi/coconut
frutas/kiwi/coco
alergia na żywność
chives/onions/garlic
cebolinha/cebola/alho
alergia na żywność
alcohol
álcool
alergia na żywność