Zwroty | niderlandzki - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_.
Rezerwacja stolika
A table for _[number of people]_, please.
Een tafel voor _[number of people]_ graag.
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Do you accept credit cards?
Neemt u creditcards aan?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Do you offer vegetarian food?
Heeft u ook vegetarische opties?
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Do you offer kosher food?
Heeft u ook kosher eten?
Pytanie o koszerne jedzenie
Do you offer halal food?
Heeft u ook halal eten?
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de ___wedstrijd kijken.
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

May I see the menu, please?
Mag ik de kaart?
Proszenie o kartę dań
Excuse me. We would like to order, please.
Pardon. We willen graag bestellen.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
What can you recommend on the menu?
Wat kunt u me van de kaart aanraden?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Is there a house specialty?
Is er een specialiteit van het huis?
Pytanie o specjalność restauracji
Is there a local specialty?
Is er een specialiteit van de regio?
Pytanie o regionalne specjalności
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
I would like to order _[dish]_, please.
Ik wil graag de _[gerecht]_.
Zamawianie dania
We would like to order appetizers, please.
We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
Zamawianie przystawek
salad
salade
danie
soup
soep
danie
meat
vlees
jedzenie
pork
varkensvlees
rodzaj mięsa
beef
rundvlees
rodzaj mięsa
chicken
kip
rodzaj mięsa
I would like my meat rare/medium/well done.
Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
seafood
zeevruchten
jedzenie
fish
vis
jedzenie
pasta
pasta
danie
salt
zout
pepper
peper
mustard
mosterd
ketchup
ketchup
bread
brood
butter
boter
I would like a refill, please!
Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Thank you, that's enough.
Dankuwel, dat is genoeg.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
We would like to order some dessert, please.
We willen graag desserts bestellen.
Zamawianie deseru
I would like to have ___, please.
Ik wil graag de ___.
Zamawianie deseru
ice cream
IJs
deser
cake
taart
deser
chocolate
chocolade
deser
cookies
koekjes
deser
Enjoy your meal!
Eet smakelijk!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

I would like to have _[beverage]_, please.
Ik wil graag _[drankje]_.
Zamawianie napojów
a sparkling water
een water met prik
napój
a still water
een water zonder prik
napój
a beer
een biertje
napój
a bottle of wine
een fles wijn
napój
a coffee
een koffie
napój
a tea
een thee
napój
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

We would like to pay, please.
We willen graag betalen.
Informowanie, że chcemy zapłacić
We would like to pay separately.
We willen graag apart betalen.
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
I will pay for everything.
Ik betaal alles.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
I am treating you to lunch/dinner.
Ik trakteer op lunch/avondeten.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Keep the change.
Hou het wisselgeld maar.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
The food was delicious!
Het eten was verrukkelijk!
Chwalenie jedzenia
Give my compliments to the chef!
Mijn complimenten aan de kok!
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

My food is cold.
Mijn eten is koud.
Skarga na za zimne jedzenie
This is not properly cooked.
Dit is niet goed gaar.
Czas gotowania był zbyt krótki
This is overcooked.
Dit is te gaar.
Czas gotowania był zbyt długi
I did not order this, I ordered ___.
Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
Podano nam niewłaściwe danie
This wine has corked.
De wijn heeft kurk.
Wino jest zepsute
We ordered more than thirty minutes ago.
We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
This drink is not cold.
Dit drankje is niet koud.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
My drink tastes strange.
Mijn drankje smaakt vreemd
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
I ordered my drink without ice.
Ik had drinken zonder ijs besteld.
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
There's one dish missing.
Er mist een gerecht.
Nie podano wszystkich zamówionych dań
This is not clean.
Dit is niet schoon.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Is/are there___in this?
Zit hier ___ in?
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Could you please prepare the dish without ____?
Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan medicijnen uit mijn tas/zak!
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
nuts/peanuts
noten/pinda's
alergia na żywność
sesame seeds/sunflower seeds
sesamzaad/zonnebloempitten
alergia na żywność
egg
ei
alergia na żywność
seafood/fish/shellfish/shrimps
zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
alergia na żywność
flour/wheat
meel/tarwe
alergia na żywność
milk/lactose/dairy
melk/lactose/zuivel
alergia na żywność
gluten
gluten
alergia na żywność
soy
soja
alergia na żywność
leguminous plants/beans/peas/corn
peulvruchten/bonen/erwten/mais
alergia na żywność
mushrooms
champignons/paddestoelen
alergia na żywność
fruit/kiwi/coconut
fruit/kiwi/kokosnoot
alergia na żywność
chives/onions/garlic
bieslook/ui/knoflook
alergia na żywność
alcohol
alcohol
alergia na żywność