Zwroty | japoński - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
_[人数]_ 用のテーブルを_[時間]_から予約したいです。
Rezerwacja stolika
A table for _[number of people]_, please.
_[人数]_ 用のテーブルをお願いします。
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Do you accept credit cards?
クレジットカードは使えますか?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Do you offer vegetarian food?
ベジタリアンの食事はありますか?
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Do you offer kosher food?
コーシャの食事はありますか?
Pytanie o koszerne jedzenie
Do you offer halal food?
ハラールの食事はありますか?
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
スポーツをテレビで見れますか?___のゲームを見たいです。
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

May I see the menu, please?
メニューを見てもいいですか?
Proszenie o kartę dań
Excuse me. We would like to order, please.
すみません。オーダーしてもいいですか。
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
What can you recommend on the menu?
メニューでおすすめのものは何ですか?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Is there a house specialty?
自家製料理はありますか。
Pytanie o specjalność restauracji
Is there a local specialty?
郷土料理はありますか?
Pytanie o regionalne specjalności
I am allergic to ____. Does this contain ____?
____のアレルギーです。これには____が含まれていますか?
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
私は糖尿病です。これには糖分または炭水化物が含まれていますか?
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
I don't eat ____. Is there ___ in this?
____を食べれません。これには____が含まれていますか?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
I would like to order _[dish]_, please.
_[料理]_をください。
Zamawianie dania
We would like to order appetizers, please.
前菜をオーダーしたいです。
Zamawianie przystawek
salad
サラダ
danie
soup
スープ
danie
meat
jedzenie
pork
豚肉
rodzaj mięsa
beef
牛肉
rodzaj mięsa
chicken
鶏肉
rodzaj mięsa
I would like my meat rare/medium/well done.
私の肉はレア/ミディアム/ウェルダンに焼いてください
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
seafood
海産食品
jedzenie
fish
jedzenie
pasta
パスタ
danie
salt
pepper
こしょう
mustard
マスタード
ketchup
ケチャップ
bread
パン
butter
バター
I would like a refill, please!
おかわりお願いします!
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Thank you, that's enough.
ありがとうございます、これで十分です
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
We would like to order some dessert, please.
デザートを注文したいです
Zamawianie deseru
I would like to have ___, please.
___を頂きたいと思います
Zamawianie deseru
ice cream
アイスクリーム
deser
cake
ケーキ
deser
chocolate
チョコレート
deser
cookies
クッキー
deser
Enjoy your meal!
食事お楽しみください!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

I would like to have _[beverage]_, please.
_[飲み物]_をください
Zamawianie napojów
a sparkling water
スパークリングウォーター
napój
a still water
静水
napój
a beer
ビール
napój
a bottle of wine
ワインボトル
napój
a coffee
コーヒー
napój
a tea
お茶
napój
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
私はアルコールをのみません。これにはアルコールが入っていますか?
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

We would like to pay, please.
支払いを済ませたいです
Informowanie, że chcemy zapłacić
We would like to pay separately.
別々に支払いたいです
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
I will pay for everything.
私がまとめて支払います
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
I am treating you to lunch/dinner.
ランチ/ディナーは私のおごりです
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Keep the change.
おつりはいりません
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
The food was delicious!
とてもおいしい料理でした!
Chwalenie jedzenia
Give my compliments to the chef!
シェフに称賛の言葉を贈ってください!
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

My food is cold.
料理が冷めている
Skarga na za zimne jedzenie
This is not properly cooked.
この料理はしっかり調理されていない
Czas gotowania był zbyt krótki
This is overcooked.
これは焦げている
Czas gotowania był zbyt długi
I did not order this, I ordered ___.
私はこれをオーダーしていません。___をオーダーしました
Podano nam niewłaściwe danie
This wine has corked.
ワインはすでに悪くなっている
Wino jest zepsute
We ordered more than thirty minutes ago.
もうすでに30分以上前にオーダーしました
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
This drink is not cold.
この飲み物は冷たくありません
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
My drink tastes strange.
この飲み物は変な味がする
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
I ordered my drink without ice.
氷なしの飲み物をオーダーしました。
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
There's one dish missing.
料理が一つまだ来ていない
Nie podano wszystkich zamówionych dań
This is not clean.
これは清潔ではない
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Is/are there___in this?
これに___は入っていますか?
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Could you please prepare the dish without ____?
この料理を____なしで作っていただけますか?
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
私はアレルギーを持っています。もし反応したときは、私のバッグ/ポケットから薬を探してください。
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
nuts/peanuts
ナッツ/ピーナッツ
alergia na żywność
sesame seeds/sunflower seeds
ごま/ヒマワリの種
alergia na żywność
egg
alergia na żywność
seafood/fish/shellfish/shrimps
海鮮/魚/貝/えび
alergia na żywność
flour/wheat
小麦粉/小麦
alergia na żywność
milk/lactose/dairy
牛乳/乳糖/乳製品
alergia na żywność
gluten
グルテン
alergia na żywność
soy
大豆
alergia na żywność
leguminous plants/beans/peas/corn
豆科植物/豆/さや/トウモロコシ
alergia na żywność
mushrooms
きのこ
alergia na żywność
fruit/kiwi/coconut
フルーツ/キウィ/ココナッツ
alergia na żywność
chives/onions/garlic
チャイブ/玉ねぎ/ニンニク
alergia na żywność
alcohol
アルコール
alergia na żywność