Zwroty | hiszpański - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_.
Rezerwacja stolika
A table for _[number of people]_, please.
Una mesa para _[número de personas]_, por favor.
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Do you accept credit cards?
¿Aceptan tarjetas de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Do you offer vegetarian food?
¿Tienen comida vegetariana?
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Do you offer kosher food?
¿Tienen platillos kosher?
Pytanie o koszerne jedzenie
Do you offer halal food?
¿Tienen alimentos halal?
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido _______.
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

May I see the menu, please?
¿Puedo ver el menú?
Proszenie o kartę dań
Excuse me. We would like to order, please.
Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
What can you recommend on the menu?
¿Qué nos puede recomendar?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Is there a house specialty?
¿Cuál es la especialidad de la casa?
Pytanie o specjalność restauracji
Is there a local specialty?
¿Tienen alguna especialidad local?
Pytanie o regionalne specjalności
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene _________?
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o carbohidratos?
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
I don't eat ____. Is there ___ in this?
No como________. ¿Este platillo contiene algo de __________?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
I would like to order _[dish]_, please.
Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
Zamawianie dania
We would like to order appetizers, please.
Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.
Zamawianie przystawek
salad
ensalada
danie
soup
sopa
danie
meat
carne
jedzenie
pork
carne de cerdo
rodzaj mięsa
beef
carne de res
rodzaj mięsa
chicken
pollo
rodzaj mięsa
I would like my meat rare/medium/well done.
Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
seafood
mariscos
jedzenie
fish
pescado
jedzenie
pasta
pasta
danie
salt
sal
pepper
pimienta
mustard
mostaza
ketchup
catsup
bread
pan
butter
mantequilla
I would like a refill, please!
¡Quisiera una más por favor!
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Thank you, that's enough.
Es suficiente, gracias.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
We would like to order some dessert, please.
Nos gustaría ordenar un postre.
Zamawianie deseru
I would like to have ___, please.
Quisiera un/una ___, por favor.
Zamawianie deseru
ice cream
helado
deser
cake
pastel/torta
deser
chocolate
chocolate
deser
cookies
galletas
deser
Enjoy your meal!
¡Provecho!
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

I would like to have _[beverage]_, please.
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.
Zamawianie napojów
a sparkling water
agua mineral
napój
a still water
agua simple
napój
a beer
una cerveza
napój
a bottle of wine
una botella de vino
napój
a coffee
un café
napój
a tea
un té
napój
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

We would like to pay, please.
Nos gustaría pagar la cuenta.
Informowanie, że chcemy zapłacić
We would like to pay separately.
Nos gustaría dividir la cuenta.
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
I will pay for everything.
Yo pago todo.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
I am treating you to lunch/dinner.
Te invito a comer/cenar.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Keep the change.
Quédese con el cambio.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
The food was delicious!
¡La comida estuvo deliciosa!
Chwalenie jedzenia
Give my compliments to the chef!
¡Mis felicitaciones al chef!
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

My food is cold.
Mi comida está fría.
Skarga na za zimne jedzenie
This is not properly cooked.
Esto no está bien cocido.
Czas gotowania był zbyt krótki
This is overcooked.
Esto está demasiado cocido/a.
Czas gotowania był zbyt długi
I did not order this, I ordered ___.
Yo no ordené esto, yo pedí____.
Podano nam niewłaściwe danie
This wine has corked.
Éste vino ya ha sido descorchado.
Wino jest zepsute
We ordered more than thirty minutes ago.
Ordenamos hace más de media hora.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
This drink is not cold.
La bebida no está fría.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
My drink tastes strange.
Mi bebida sabe raro.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
I ordered my drink without ice.
Ordené mi bebida sin hielo.
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
There's one dish missing.
Hace falta un platillo.
Nie podano wszystkich zamówionych dań
This is not clean.
Ésto no está limpio.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Is/are there___in this?
¿Èste platillo contiene________?
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Could you please prepare the dish without ____?
¿Podrían preparar el platillo sin _____?
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas se encuentran en mi bolsa/bolsillo.
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
nuts/peanuts
nueces/cacahuates
alergia na żywność
sesame seeds/sunflower seeds
semillas de girasol/ajonjolí
alergia na żywność
egg
huevo
alergia na żywność
seafood/fish/shellfish/shrimps
mariscos/pescado/camarones
alergia na żywność
flour/wheat
harina/trigo
alergia na żywność
milk/lactose/dairy
leche/lácteos
alergia na żywność
gluten
gluten
alergia na żywność
soy
soya
alergia na żywność
leguminous plants/beans/peas/corn
leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
alergia na żywność
mushrooms
hongos
alergia na żywność
fruit/kiwi/coconut
fruta/kiwi/coco
alergia na żywność
chives/onions/garlic
cebollín/cebollas/ajo
alergia na żywność
alcohol
alcohol
alergia na żywność