Zwroty | francuski - Podróże | Jedzenie poza domem

Jedzenie poza domem - Przy wejściu

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
Rezerwacja stolika
A table for _[number of people]_, please.
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
Prośba o stolik po wejściu do lokalu
Do you accept credit cards?
Acceptez-vous le paiement par carte ?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Do you offer vegetarian food?
Avez-vous un menu végétarien ?
Pytanie o jedzenie wegetariańskie
Do you offer kosher food?
Servez-vous de la nourriture casher ?
Pytanie o koszerne jedzenie
Do you offer halal food?
Servez-vous de la nourriture halal ?
Pytanie o jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
Pytanie o transmisje sportowe w lokalu

Jedzenie poza domem - Zamawianie jedzenia

May I see the menu, please?
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
Proszenie o kartę dań
Excuse me. We would like to order, please.
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
Informowanie kelnera/kelnerki, że jesteśmy gotowi do złożenia zamówienia
What can you recommend on the menu?
Que recommandez-vous ?
Proszenie kelnera/kelnerki o rekomendację potrawy
Is there a house specialty?
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
Pytanie o specjalność restauracji
Is there a local specialty?
Y a-t-il une spécialité de la région ?
Pytanie o regionalne specjalności
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
Informowanie o alergiach na składniki jedzenia
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
Dowiadywanie się, czy jedzenie zawiera cukier lub węglowodany przy cukrzycy
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
Informowanie, że nie jemy pewnych artykułów spożywczych
I would like to order _[dish]_, please.
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
Zamawianie dania
We would like to order appetizers, please.
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
Zamawianie przystawek
salad
salade
danie
soup
soupe
danie
meat
viande
jedzenie
pork
porc
rodzaj mięsa
beef
bœuf
rodzaj mięsa
chicken
poulet
rodzaj mięsa
I would like my meat rare/medium/well done.
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
Informowanie jak chcemy, by przyrządzono nasze mięso
seafood
fruits de mer
jedzenie
fish
poisson
jedzenie
pasta
pâtes
danie
salt
sel
pepper
poivre
mustard
moutarde
ketchup
ketchup
bread
pain
butter
beurre
I would like a refill, please!
La même chose, s'il vous plaît !
Proszenie o ponownie napełnienie (szklanki, miski, talerza)
Thank you, that's enough.
Merci, ça ira.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby skończyli dokładanie/dolewanie
We would like to order some dessert, please.
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
Zamawianie deseru
I would like to have ___, please.
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
Zamawianie deseru
ice cream
glace
deser
cake
gâteau
deser
chocolate
chocolat
deser
cookies
cookies
deser
Enjoy your meal!
Bon appétit !
Życzenie smacznego

Jedzenie poza domem - Zamawianie napojów

I would like to have _[beverage]_, please.
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
Zamawianie napojów
a sparkling water
une eau gazeuse
napój
a still water
une eau plate
napój
a beer
une bière
napój
a bottle of wine
une bouteille de vin
napój
a coffee
un café
napój
a tea
un thé
napój
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
Pytanie o zawartość alkoholu

Jedzenie poza domem - Płacenie

We would like to pay, please.
Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
Informowanie, że chcemy zapłacić
We would like to pay separately.
Nous voulons payer séparément.
Informowanie, że każda osoba z grupy płaci za swoje zamówienie
I will pay for everything.
C'est pour moi.
Informowanie o chęci zapłacenia za wszystkich
I am treating you to lunch/dinner.
Je vous invite à déjeuner/dîner.
Zapraszanie kogoś połączone z płaceniem za zamówienie tej osoby
Keep the change.
Gardez la monnaie.
Proszenie kelnera/kelnerki, żeby zatrzymali resztę jako napiwek
The food was delicious!
Le repas était délicieux !
Chwalenie jedzenia
Give my compliments to the chef!
Mes compliments au chef !
Chwalenie jedzenia

Jedzenie poza domem - Skargi

My food is cold.
Mon plat est froid.
Skarga na za zimne jedzenie
This is not properly cooked.
Ce n'est pas assez cuit.
Czas gotowania był zbyt krótki
This is overcooked.
C'est trop cuit.
Czas gotowania był zbyt długi
I did not order this, I ordered ___.
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
Podano nam niewłaściwe danie
This wine has corked.
Le vin est bouchonné.
Wino jest zepsute
We ordered more than thirty minutes ago.
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
Skarga na długi czas oczekiwania na zamówione jedzenie
This drink is not cold.
Cette boisson n'est pas fraîche.
Skarga na niedostatecznie schłodzony napój
My drink tastes strange.
Ma boisson a un goût bizarre.
Skarga na dziwny smak zamówionego napoju
I ordered my drink without ice.
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
Podano nam napój z lodem, mimo, że zamówiliśmy bez lodu
There's one dish missing.
Il manque un plat.
Nie podano wszystkich zamówionych dań
This is not clean.
Ce n'est pas propre.
Talerz/sztućce/szklanka nie zostały dokładnie umyte

Jedzenie poza domem - Alergie

Is/are there___in this?
Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
Pytanie o zawartość składników, na które jesteśmy uczuleni, w konkretnym daniu
Could you please prepare the dish without ____?
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
Proszenie o przyrządzenie dania bez składników, na które jesteśmy uczuleni
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
Informowanie, że jest się alergikiem i jak postąpić w razie nagłej reakcji
nuts/peanuts
noix/cacahuètes
alergia na żywność
sesame seeds/sunflower seeds
graines de sésame/graines de tournesol
alergia na żywność
egg
œuf
alergia na żywność
seafood/fish/shellfish/shrimps
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
alergia na żywność
flour/wheat
farine/blé
alergia na żywność
milk/lactose/dairy
lait/lactose/produits laitiers
alergia na żywność
gluten
gluten
alergia na żywność
soy
soja
alergia na żywność
leguminous plants/beans/peas/corn
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
alergia na żywność
mushrooms
champignons
alergia na żywność
fruit/kiwi/coconut
fruits/kiwis/noix de coco
alergia na żywność
chives/onions/garlic
ciboulette/oignons/ail
alergia na żywność
alcohol
alcool
alergia na żywność