Zwroty | włoski - Podróże | Flirtowanie

Flirtowanie - Rozmowa

May I join you?
Posso unirmi a te?
Pytanie, czy możemy usiąść przy czyimś stoliku lub dołączyć do kogoś stojącego przy barze
May I buy you something to drink?
Posso offrirti qualcosa da bere?
Pytanie czy możemy zafundować komuś drinka
Do you come here often?
Vieni qui spesso?
rozmowa towarzyska
So, what do you do for a living?
Cosa fai di bello nella vita?
rozmowa towarzyska
Do you want to dance?
Ti va di ballare?
rozmowa towarzyska
Would you like to get some fresh air?
Ti andrebbe di prendere un po' d'aria fresca?
rozmowa towarzyska
Do you want to go to a different party?
Ti va di andare ad un'altra festa?
rozmowa towarzyska
Let's get out of here!
Andiamo via da qui!
Chcemy, by osoba, z którą rozmawiamy, poszła z nami do innego lokalu/w inne miejsce
My place or yours?
A casa mia o a casa tua?
Pytanie o miejsce spędzenia wspólnej nocy
Would you like to watch a movie at my place?
Ti va di guardare un film a casa mia?
Zapraszanie rozmówcy na wspólne oglądanie filmu w naszym mieszkaniu/domu
Do you have any plans for tonight?
Hai qualcosa in programma per stasera?
Zapraszanie na randkę w zawoalowany sposób
Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Ti andrebbe di andare a pranzo/cena insieme un giorno?
Zapraszanie na randkę
Would you like to go get a coffee?
Ti va di bere un caffè?
Zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu, aby lepiej się poznać
May I walk/drive you home?
Posso accompagnarti a casa a piedi/in macchina?
Chcemy jak najdłużej być jeszcze z osobą, z którą flirtujemy
Would you like to meet again?
Ti va di incontrarci ancora?
Pytanie o kolejne spotkanie
Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Grazie per questa bellissima serata!Dormi bene!
Uprzejme pożegnanie
Would you like to come inside for a coffee?
Vuoi venire dentro a bere un caffè?
Zapraszanie kogoś do siebie

Flirtowanie - Prawienie komplementów

You're gorgeous!
Sei bellissima/o!
Prawienie komplementów na temat czyjegoś wyglądu
You're funny!
Sei troppo forte!
Prawienie komplementów na temat czyjegoś poczucia humoru
You have beautiful eyes!
Hai dei bellissimi occhi!
Prawienie komplementów na temat oczu rozmówcy
You're a great dancer!
Sei un bravo ballerino/una brava ballerina!
Prawienie komplementów na temat umiejętności tanecznych
You look beautiful in that dress/shirt!
Quel vestito/quella camicia ti sta proprio bene!
Prawienie komplementów na temat gustu/figury
I have been thinking about you all day!
Ti ho pensato tutto il giorno!
Okazywanie zainteresowania
It's been really nice talking to you!
E' stato un piacere parlare con te!
Komplement na koniec rozmowy

Flirtowanie - Mówienie "Nie"

I'm not interested.
Non sono interessato/a.
Uprzejma odmowa
Leave me alone.
Lasciami in pace.
Bezpośrednia odmowa
Get lost!
Vattene!
Nieuprzejma odmowa
Don't touch me!
Non toccarmi!
Obrona przed próbami kontaktu fizycznego
Get your hands off me!
Toglimi le mani di dosso!
Obrona przed próbami kontaktu fizycznego