Zwroty | niemiecki - Podróże | Flirtowanie

Flirtowanie - Rozmowa

May I join you?
Kann ich mich setzen?
Pytanie, czy możemy usiąść przy czyimś stoliku lub dołączyć do kogoś stojącego przy barze
May I buy you something to drink?
Darf ich Dir ein Getränk ausgeben?
Pytanie czy możemy zafundować komuś drinka
Do you come here often?
Bist Du oft hier?
rozmowa towarzyska
So, what do you do for a living?
Und, was machst du beruflich?
rozmowa towarzyska
Do you want to dance?
Willst Du tanzen?
rozmowa towarzyska
Would you like to get some fresh air?
Möchtest du kurz rausgehen?
rozmowa towarzyska
Do you want to go to a different party?
Willst Du auf eine andere Party gehen?
rozmowa towarzyska
Let's get out of here!
Lass uns losgehen!
Chcemy, by osoba, z którą rozmawiamy, poszła z nami do innego lokalu/w inne miejsce
My place or yours?
Zu mir oder zu dir?
Pytanie o miejsce spędzenia wspólnej nocy
Would you like to watch a movie at my place?
Möchtest Du bei mir einen Film schauen?
Zapraszanie rozmówcy na wspólne oglądanie filmu w naszym mieszkaniu/domu
Do you have any plans for tonight?
Hast Du heute Abend etwas vor?
Zapraszanie na randkę w zawoalowany sposób
Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Würdest Du mit mir mal Mittagessen/Abendessen gehen?
Zapraszanie na randkę
Would you like to go get a coffee?
Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen?
Zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu, aby lepiej się poznać
May I walk/drive you home?
Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren?
Chcemy jak najdłużej być jeszcze z osobą, z którą flirtujemy
Would you like to meet again?
Würdest Du Dich gern noch einmal treffen?
Pytanie o kolejne spotkanie
Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Danke für den schönen Abend. Gute Nacht!
Uprzejme pożegnanie
Would you like to come inside for a coffee?
Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen?
Zapraszanie kogoś do siebie

Flirtowanie - Prawienie komplementów

You're gorgeous!
Du siehst hinreißend aus!
Prawienie komplementów na temat czyjegoś wyglądu
You're funny!
Du bist lustig!
Prawienie komplementów na temat czyjegoś poczucia humoru
You have beautiful eyes!
Du hast wunderschöne Augen!
Prawienie komplementów na temat oczu rozmówcy
You're a great dancer!
Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer!
Prawienie komplementów na temat umiejętności tanecznych
You look beautiful in that dress/shirt!
Du siehst wunderschön in dem Kleid/T-Shirt/Hemd aus!
Prawienie komplementów na temat gustu/figury
I have been thinking about you all day!
Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht!
Okazywanie zainteresowania
It's been really nice talking to you!
Es war schön, mit Dir zu reden!
Komplement na koniec rozmowy

Flirtowanie - Mówienie "Nie"

I'm not interested.
Ich habe kein Interesse.
Uprzejma odmowa
Leave me alone.
Lass mich in Ruhe.
Bezpośrednia odmowa
Get lost!
Verschwinde/Hau ab!
Nieuprzejma odmowa
Don't touch me!
Fass mich nicht an!
Obrona przed próbami kontaktu fizycznego
Get your hands off me!
Nimm deine Finger weg!
Obrona przed próbami kontaktu fizycznego