Zwroty | chiński - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

Bây giờ là mấy giờ?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Pytanie o godzinę
Bây giờ là ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Informowanie która jest godzina
... 8 giờ.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
pełna godzina
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
pół godziny po pełnej godzinie
... tám giờ mười lăm (phút).
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kwadrans po pełnej godzinie
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

Bao giờ?/Khi nào?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Pytanie o datę i czas
bây giờ
现在(xiànzài)
w tej chwili
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
很快(hěn kuài)
za niedługo
sau (này)
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
po upływie jakiegoś czasu
một năm trước/năm ngoái
一年前(yī nián qián)
czas w stosunku do danego dnia
(một) tháng trước
上个月(shàng gè yuè)
czas w stosunku do danego dnia
(một) tuần trước
上周(shàng zhōu)
czas w stosunku do danego dnia
(ngày) hôm qua
昨天(zuótiān)
czas w stosunku do danego dnia
(ngày) hôm nay
今天(jīntiān)
w dniu bieżącym
(ngày) mai
明天(míngtiān)
czas w stosunku do danego dnia
tuần sau/sang tuần
下周(xià zhōu)
czas w stosunku do danego dnia
năm sau/sang năm
明年(míngnián)
czas w stosunku do danego dnia
giây
秒(miǎo)
jednostka czasu
phút
分钟(fēnzhōng)
jednostka czasu
giờ
小时(xiǎoshí)
jednostka czasu
ngày
天(tiān)
jednostka czasu
tuần
周(zhōu)
jednostka czasu
tháng
月(yuè)
jednostka czasu
năm
年(nián)
jednostka czasu
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
黎明(límíng)
pora dnia
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
早上(zǎoshang)
pora dnia
(buổi) trưa/ban trưa
中午(zhōngwǔ)
pora dnia
(buổi) chiều/ban chiều
下午(xiàwǔ)
pora dnia
(buổi) tối/ban tối
晚上(wǎnshàng)
pora dnia
chập tối/chạng vạng
黄昏(huánghūn)
pora dnia
đêm/tối muộn
夜晚(yèwǎn)
pora dnia
nửa đêm
午夜(wǔyè)
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Thứ hai
周一(zhōuyī)
dzień tygodnia
Thứ ba
周二(zhōu'èr)
dzień tygodnia
Thứ tư
周三(zhōusān)
dzień tygodnia
Thứ năm
周四(zhōu sì)
dzień tygodnia
Thứ sáu
周五(zhōu wǔ)
dzień tygodnia
Thứ bảy
周六(zhōu liù)
dzień tygodnia
Chủ nhật
周日(zhōu rì)
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

(mùa) xuân
春季(chūnjì)
pora roku
(mùa) hè/(mùa) hạ
夏季(xiàjì)
pora roku
(mùa) thu
秋季(qiūjì)
pora roku
(mùa) đông
冬季(dōngjì)
pora roku