Zwroty | chiński - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

Wieviel Uhr ist es?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Pytanie o godzinę
Es ist ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Informowanie która jest godzina
... acht Uhr.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
pełna godzina
... halb neun.
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
pół godziny po pełnej godzinie
... viertel nach acht.
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kwadrans po pełnej godzinie
... dreiviertel 8/viertel vor 8.
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

Wann?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Pytanie o datę i czas
jetzt
现在(xiànzài)
w tej chwili
bald
很快(hěn kuài)
za niedługo
später
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
po upływie jakiegoś czasu
vor einem Jahr
一年前(yī nián qián)
czas w stosunku do danego dnia
letzten Monat
上个月(shàng gè yuè)
czas w stosunku do danego dnia
letzte Woche
上周(shàng zhōu)
czas w stosunku do danego dnia
gestern
昨天(zuótiān)
czas w stosunku do danego dnia
heute
今天(jīntiān)
w dniu bieżącym
morgen
明天(míngtiān)
czas w stosunku do danego dnia
nächste Woche
下周(xià zhōu)
czas w stosunku do danego dnia
nächstes Jahr
明年(míngnián)
czas w stosunku do danego dnia
Sekunde(n)
秒(miǎo)
jednostka czasu
Minute(n)
分钟(fēnzhōng)
jednostka czasu
Stunde(n)
小时(xiǎoshí)
jednostka czasu
Tag(e)
天(tiān)
jednostka czasu
Woche(n)
周(zhōu)
jednostka czasu
Monat(e)
月(yuè)
jednostka czasu
Jahr(e)
年(nián)
jednostka czasu
Sonnenaufgang
黎明(límíng)
pora dnia
Morgen
早上(zǎoshang)
pora dnia
Mittag
中午(zhōngwǔ)
pora dnia
Nachmittag
下午(xiàwǔ)
pora dnia
Abend
晚上(wǎnshàng)
pora dnia
Sonnenuntergang
黄昏(huánghūn)
pora dnia
Nacht
夜晚(yèwǎn)
pora dnia
Mitternacht
午夜(wǔyè)
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Montag
周一(zhōuyī)
dzień tygodnia
Dienstag
周二(zhōu'èr)
dzień tygodnia
Mittwoch
周三(zhōusān)
dzień tygodnia
Donnerstag
周四(zhōu sì)
dzień tygodnia
Freitag
周五(zhōu wǔ)
dzień tygodnia
Samstag
周六(zhōu liù)
dzień tygodnia
Sonntag
周日(zhōu rì)
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

Frühling
春季(chūnjì)
pora roku
Sommer
夏季(xiàjì)
pora roku
Herbst
秋季(qiūjì)
pora roku
Winter
冬季(dōngjì)
pora roku