Zwroty | angielski - Podróże | Data i godzina

Data i godzina - Zegar

Wieviel Uhr ist es?
What time is it?
Pytanie o godzinę
Es ist ___.
It is ___.
Informowanie która jest godzina
... acht Uhr.
... eight o'clock.
pełna godzina
... halb neun.
... half past eight.
pół godziny po pełnej godzinie
... viertel nach acht.
... quarter past eight.
kwadrans po pełnej godzinie
... dreiviertel 8/viertel vor 8.
... quarter to eight.
kwadrans do pełnej godziny

Data i godzina - Czas

Wann?
When?
Pytanie o datę i czas
jetzt
now
w tej chwili
bald
soon
za niedługo
später
later
po upływie jakiegoś czasu
vor einem Jahr
a year ago
czas w stosunku do danego dnia
letzten Monat
last month
czas w stosunku do danego dnia
letzte Woche
last week
czas w stosunku do danego dnia
gestern
yesterday
czas w stosunku do danego dnia
heute
today
w dniu bieżącym
morgen
tomorrow
czas w stosunku do danego dnia
nächste Woche
next week
czas w stosunku do danego dnia
nächstes Jahr
next year
czas w stosunku do danego dnia
Sekunde(n)
second(s)
jednostka czasu
Minute(n)
minute(s)
jednostka czasu
Stunde(n)
hour(s)
jednostka czasu
Tag(e)
day(s)
jednostka czasu
Woche(n)
week(s)
jednostka czasu
Monat(e)
month(s)
jednostka czasu
Jahr(e)
year(s)
jednostka czasu
Sonnenaufgang
dawn
pora dnia
Morgen
morning
pora dnia
Mittag
noon
pora dnia
Nachmittag
afternoon
pora dnia
Abend
evening
pora dnia
Sonnenuntergang
dusk
pora dnia
Nacht
night
pora dnia
Mitternacht
midnight
pora dnia

Data i godzina - Dni tygodnia

Montag
Monday
dzień tygodnia
Dienstag
Tuesday
dzień tygodnia
Mittwoch
Wednesday
dzień tygodnia
Donnerstag
Thursday
dzień tygodnia
Freitag
Friday
dzień tygodnia
Samstag
Saturday
dzień tygodnia
Sonntag
Sunday
dzień tygodnia

Data i godzina - Pory roku

Frühling
spring
pora roku
Sommer
summer
pora roku
Herbst
autumn/fall
pora roku
Winter
winter
pora roku